Μαγιάτικος ΧΑΡΑΚΑΣ

 


Το χωριό μας  σε μια προσήνεμη αγκαλιά βράχων...      (φωτο-χρηστος χελιωτης)


μια Ανατολή στο Μυρτώο απο τον δρόμο Χάρακας -Κυπαρίσσι......
και ξαναβρίσκεις  την χαμένη σου αθωότητα
  (φωτο-γιάννης πουλακης)

 Ο μάης στην αυλή του πατρικού μου σπιτιού δίπλα στο χαγιάτι (φωτο-τασος κοκκορης)ΜΑΛΕΑΣ .... Χωρο-α-ταξία και ενεργειακή μετάβαση

 Με αφορμή τη Δημόσια Διαβούλευση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγκατάστασης και λειτουργίας 2 Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις «Κριθίνα» και «Αγία Κυριακή» του Δήμου Μονεμβάσιας, θα αναφερθώ στη συνέχεια στον προβληματικό, κατά την άποψή μου, σχεδιασμό και υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.
 Κατ’ αρχάς, επισημαίνω ότι ο Δήμος Μονεμβάσιας βρίσκεται μακράν των χερσαίων, θαλασσίων και εναέριων, εθνικών αναπτυξιακών αξόνων, κάτι που έχει σαν συνέπεια όλες οι Μελέτες και οι Χωρικοί Σχεδιασμοί να θέτουν ως προτεινόμενο αναπτυξιακό μοντέλο, αυτό που στηρίζεται αποκλειστικά σε 3 βασικούς τομείς: Περιβάλλον – Πολιτισμός – Πρωτογενής Τομέας.
 Παραθέτω στη συνέχεια εγκεκριμένα και προς θεσμοθέτηση Χωρικά Σχέδια του Δήμου Μονεμβάσιας, και ειδικότερα τις αναφορές τους στην ορεινή ζώνη από «Κούνο» έως «Καβομαλιά». Πρόκειται για τη ζώνη όπου χωροθετούνται οι δύο προαναφερθέντες ΑΣΠΗΕ, ενώ, επιπρόσθετα, εντός αυτής της ζώνης τοποθετούνται και άλλοι 25 που βρίσκονται σε αδειοδοτική διαδικασία από τη ΡΑΕ, λόγω υψηλού αιολικού δυναμικού:
 • ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μονεμβάσιας (ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/2013 – Άρθρο 3, παρ. 3.1.3): Ορεινός Όγκος       «Κούνος»  - Π.Ε.Π.3
 • ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών (Άρθρο 2, παρ. 1.1): Ορεινός Όγκος «Μαλέα» - Π.Ε.Π.1 & ΚΥΑ 46679/15-11-2017     Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών (συνυπογράφεται από τους Υπουργούς         Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης)
 • Αξιολόγηση – Αναθεώρηση – Εξειδίκευση Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου
 1) Κεφ. 5.8: Καταγραφή Δεδομένων Τοπιακών Ενοτήτων «Μονεμβάσια – Ελαφόνησος – Μαλέας»
 2) Κεφ. Β2.1.δ3: Εξειδίκευση των Κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων / Ανάδραση προς το Σχεδιασμό Εθνικού Επιπέδου (προς Ειδικό Πλαίσιο Α.Π.Ε.)
 Σύμφωνα με το σύνολο των ανωτέρω Πλαισίων Σχεδιασμού, για τη ζώνη ορεινών όγκων «Κούνος – Μαλέας», προτείνονται τα εξής: 
 Σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) για αξιολόγηση του οικοσυστήματος, καθορισμό χρήσεων και πιθανών Ζωνών Αποκλεισμού Α.Π.Ε.
  Σύνταξη Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης, λόγω σπουδαιότητας ορνιθοπανίδας, καθώς και λόγω του ότι η περιοχή αποτελεί σημαντικό Μεταναστευτικό Διάδρομο Πουλιών (Αφρική – Κρήτη – Πελοπόννησος) 
 Κήρυξη ενιαίου Αρχαιολογικού Χώρου, λόγω καταγραφής από Υπουργείο Πολιτισμού πολυάριθμων σπηλαίων υψηλού αρχαιολογικού και οικολογικού ενδιαφέροντος
 Πρόταση Κήρυξης Εθνικού Περιφερειακού Πάρκου των Περιοχών NATURA, ενσωματώνοντας και τους ορεινούς όγκους «Κούνος – Μαλέας» (Επιστημονικός Κατάλογος NATURA), σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
 Κήρυξη του «Μαλέα» ως Τοπίο Διεθνούς Αξίας, και σύνταξη Ειδικής Μελέτης για την εξειδίκευση των κανόνων Α/Γ του ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Α.Π.Ε. σε Ζώνες Τοπίου Διεθνούς Αξίας 
 Πρόταση Κήρυξης Παραδοσιακών Οικισμών (Ελληνικό, Βελανίδια, Λάχι, Άνω Καστανιά, Κάτω Καστανιά, Φαρακλό κ.ά.) 
 Πρόταση Θεσμοθέτησης Ζωνών Οικοτουρισμού (ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μονεμβάσιας: Π.Ε.Π.Δ.5 «Ελληνικό» – Ορεινός Όγκος «Κούνου», ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών: Π.Ε.Π.Δ.5 – Ορεινός Όγκος «Μαλέα»)
 Για όλα τα ανωτέρω δεδομένα, η μόνη σχετική αναφορά που γίνεται στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προαναφερθέντων έργων είναι η εξής (Κεφ. 9.6.1): «Αν και η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ δεν προδιαγράφονται στις επιτρεπτές χρήσεις για την περιοχή ΠΕΠ 3, τονίζεται ότι τα ΤΧΣ ή ΓΠΣ πρέπει να εναρμονίζονται με τα Ειδικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (…)».
 Με αυτόν τον τρόπο, ο έλεγχος της συμβατότητας των προτεινόμενων έργων μόνον με το Ειδικό Πλαίσιο ΑΠΕ, ουσιαστικά καταργεί τον Τοπικό Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος έχει μεγάλη κοινωνική αποδοχή, έχει προκύψει μετά από ευρεία δημόσια διαβούλευση και γνωμοδότηση δεκάδων φορέων, ενώ έχει λάβει και θεσμοθέτηση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης με Κοινή Απόφαση 3 Υπουργών.
 Το οξύμωρο δε είναι ότι στην παρ. 4 του Άρθρου 23 του Ειδικού Πλαισίου ΑΠΕ τίθεται ως μέτρο – δράση θεσμικού χαρακτήρα η «Διερεύνηση τοπικών χωροταξικών δεδομένων σε πρωτοβάθμιους ΟΤΑ με υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης και υψηλή ζήτηση αιολικών εγκαταστάσεων», και γίνεται ρητή αναφορά σε 4 πρωτοβάθμιους ΟΤΑ του εθνικού χώρου, για τους οποίους ισχύει η συγκεκριμένη δράση. Ο Δήμος Μονεμβάσιας είναι ένας από αυτούς!


18 ΜΑΙΟΥ ... Παγκόσμια μέρα Μουσείων

 


 Παραθέτω  φωτογραφίες εκθεμάτων   απο το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ   στην Ρειχιά 
αλιευμένα απο τον ιστότοπο του εκλεκτού συμπατριώτη Θεόδωρου Κόκκορη,καλό ταξίδι ...!!!

 


Παραθέτω συνέντευξη - που είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό
 λυχνάρι τον Απρίλιο του 2003 - με τον συμπατριώτη μας 
 ΗΛΙΑ  ΔΟΥΚΑ που χθες έφυγε για το μεγάλο  ταξίδι . ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ

 

Πάντα πίστευα ότι η τέχνη είναι ένα αντίδωρο της ζωής
 για να πορευτείς ανώδυνα μια πραγματικότητα που είναι 
πολύ σκληρή. Πάντα πίστευα ότι η τέχνη δεν είναι για λίγους 
δεν είναι ταξική απλώς για λίγο ζείς μια υπέρβαση 
έξω από κανόνες. Είτε κοιτώντας ένα πίνακα ζωγραφικής
 η μια κινηματογραφική ταινία ή διαβάζοντας 
ένα βιβλίο ένα ποίημα ή ακούγοντας ένα τραγούδι. 
Και βέβαια αυτό που νιώθεις δεν εκφράζεται με λόγια
 είναι μια εσωτερική σιωπηρή συνομιλία …. 
Παρασύρθηκα σε έναν φλύαρο πρόλογο γιατί
 η αιτία είναι άλλη. Ενας χαρακιώτης φέρελπις νέος εκθέτει
 έργα του σε γκαλερί της Αθήνας και αυτό με 
χαροποιεί αφάνταστα. Βέβαια φίλε Δημήτρη δώσαμε
 τα χέρια σου υπενθυμίζω για μια θεματική έκθεση
 για το χωριό μας τον Χάρακα με την δική σου ματιά
 και τις αναμνήσεις που γεννιούνται από μια καλοκαιρινή βόλτα 
πριν από χρόνια με τον παππού στο υπέροχο τοπίο του σταυρού. 
 Δημήτρη καλή επιτυχία !!!!!!!

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

 


Γιορτάστηκε και φέτος με ιδιαίτερη ταπεινότητα
 και έντονη θρησκευτικότητα η μνήμη του αγίου-Ιωάννου 
του θεολόγου στην ομώνυμη ιερά μονή του Χάρακα.ΑΣΠΗΕ στον καβο- Μαλιά

 

Ενημερωτικά για τους φίλους  παραθέτω στοιχεία της ΜΠΕ 
 σχετικά με την εγκατάσταση  2  ΑΣΠΗΕ  στις θέσεις
 ΚΡΙΘΙΝΑ   και ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  στον κάβο-μαλιά.
Παρουσιάζονται γενικά στοιχεια του κάθε έργου και αντίστοιχος χάρτης.
Ειδικά για την ΑΣΠΗΕ στην θέση ΚΡΙΘΙΝΑ   φωτορεαλιστική 
απεικόνηση του μελετούμενου έργου και της ευρύτερης περιοχής. χερσόνησος Μαλέα ... και ο Καζαντζάκης

 


Παραθέτω στην συνέχεια ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης
 εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μελέτης
 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση
 αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην θέση Αγία Κυριακή Δ.Ε Βοιών και Μονεμβασίας.
 Μια επισήμανση μόνο : ο ορεινός όγκος της χερσονήσου του
 Μαλέα έχει σπουδαίο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό αποτύπωμα
 γι’ αυτό είναι σημαντικό , σε οποιαδήποτε παρέμβαση 
πρέπει να αξιολογηθούν σωστά οι επιπτώσεις και κυρίως
 αυτές που πιθανόν να είναι μη αναστρέψιμες.


ΧΑΡΑΚΑΣ .... πασχαλινές εικόνες 2021

 
Θεέ μου πρωτομάστορα μέσα στις πασχαλιές και σύ 
Θεέ μου πρωτομάστορα μύρισες  την ΑΝΑΣΤΑΣΗ !!
                                                                Ελύτης

Χίλιες φορές να γεννηθείς- χίλιες θα σε σταυρώσουν .... Βάρναληςχαρακιώτικο μοιρολόι...

 1932 ... φθινόπωρο  ήτανε - στο φευγιό της μάνας μου για τους ουρανούς.
 Την μάνα μου την λέγανε Χρυσούλα και ήταν κόρη του παπαλέξη από το Κυπαρίσσι. 
Εκείνη την μέρα εγώ 4 χρονών και ο αδελφός μου ο Γιώργος 2 χρονών παίζαμε στην
αυλή του φτωχικού μας σπιτιού  ενώ μέσα οι συγγενείς μοιρολογούσαν…. Και λέγανε 

Νοικοκυρά εκλείδωσε και πήρε τα κλειδιά της 
Μήτε στην πόρτα τάφησε μήτε στην γειτονιά της 
Μήτε στην στράτα τάριξε να τάβρουν τα παιδιά της…..

τρεις 70-ρηδες χαρακιώτες εραστές....

 


Τρεις 70-ρηδες χαρακιώτες εραστές …της φύσης 
μερακλήδες με ανιδιοτελή κουλτούρα εθελοντισμού 
είπαν ανοιξιάτικα να υλοποιήσουν ένα ονειρό τους.
Την διάνοιξη –αποκατάσταση –ανάδειξη της παλαιάς αγροτικής
 οδού που συνέδεε το χωριό μας με το ΄επινειό΄ του το Κυπαρίσσι. 
Μέχρι την διάνοιξη της νέας επαρχιακής οδού 
 Μολάοι-Κυπαρίσσι  τα αγροτικά αυτά μονοπάτια εξυπηρετούσαν:
 - Αγρότες προς τους ελαιώνες δρίμισκου και πίλιζας 
- Τσοπάνηδες για χειμερινά στανοτόπια
 - Αγωγιάτες για μεταφορά προιόντων και υλικών
 - Αγωγιάτες για μεταφορά επισκεπτών
( Μυρτιδιώτισα –Πειραιας-Κυπαρίσσι.....Χάρακας ) 

  Η μάνα μου θυμάται στο γάμο της αδελφής της 
δεκαετία του 50, ο γαμπρος κυπαρισιώτης.
Καμμιά 20ριά μουλάρια από το Κυπαρίσσι κατακαλόκαιρο
 στολισμένα με καβαλικάδες,κουβέρτες με παραόλια οι γυναίκες 
με κουστούμια οι άντρες και ο γαμπρός απ΄ αυτό 
το δρομάκι ντουγρού σε καμιά ώρα  φθάνανε Χάρακα.
 Ο γάμος στην εκκλησιά του χωριού  - δυό βόλτες στην πλατεία
 έπειτα διώχναν τα προικιά κι’ ύστερα έφευγαν οι συμπεθέροι 
 και οι νιόνυμφοι για το κυπαρίσσι με γλέντι μέχρι πρωίας. 
Πάλι από την ίδια διαδρομή απ’ αυτό το μονοπάτι.

 Η διαδρομή χαρακτηριστική χωροθετημένη με τοπωνύμια. 
ΧΑΡΑΚΑΣ- άγιοι θεόδωροι – αγία Παρασκευή – γύρες σταυρού
 – χούνι αγιαννιού – γύρες τραπέζια – σπηλιά κοτρώνι – ντουφεκάκια 
– χαμάμ  - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ και με ενδιάμεσους
 κόμβους προς στομπιά- αγιάννη- πίλιζα – δρίμισκος.
 Να επισημάνω γενικά ότι τα πεζοπορικά αυτά μονοπάτια 
εξυπηρετούν σήμερα τον ορεινό τουρισμό τον οικοτουρισμό 
και ταυτόχρονα συμβάλουν στην προβολή της φυσικής
 και πολιτιστικής κληρονομιάς μιας περιοχής και στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία τους. 
Κλείνοντας τούτο το κείμενο δυό παρατηρήσεις να κάνω. 
- το πεζοπορικό μονοπάτι – όταν ολοκληρωθεί η διανοιξή του 
να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές η κατηγοριοποίησή του
 ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του να σημανθεί κατάλληλα
 και στην συνέχεια να ενταχθεί σε διαφημιστικά προγράμματα 
στην τουριστική προβολή και διαφήμιση 
της ευρύτερης περιοχής του Ζάρακα.
 - Θαυμάζω και ζηλεύω τους 3 συμπατριώτες μου 
για αυτήν την σημαντική τους πρωτοβουλία 
και σε επίπεδο εφαρμογής και σε επίπεδο συμβολισμού .
 Τα θερμά μου συγχαρητήρια ΧΡΗΣΤΟ – ΓΙΩΡΓΟ - ΓΙΑΝΝΗ  !!!!
ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ .....πάνω απο τα σύννεφα

 Στο πηγεμό για τα πήλιουρα ..στ’ αγνάντιο για το Κυπαρίσσι ..
Κυριακή του Απρίλη 18. Τα χωρατά του καιρού και της φύσης.
Ενα πουπουλένιο πέπλο ομίχλης σκεπάζει το χωριό !!!! 
Θαρρώ από 400 ίσαμε 600 υψόμετρο.Πιο ψηλά στα πήλιουρα 
στην μαδάρα υπέροχος ανοιξιάτικος καιρός …. Λουλούδια - χαρά θεού!!.
 Υπέροχες εικόνες σταλμένες από τον φίλο ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΥΛΑΚΗ 

Για τους Θωμάδες παραθέτω καλοκαιριάτικη
 άποψη του χωριού χωρίς μουγγάρα.(σ.π)Δίψα και αγωνία για ζωή !!!

 

Περασαν 35 χρόνια απ’ όταν δημοσιεύτηκε η συνέντευξη αυτή
 στο περιοδικό Λυχνάρι με τίτλο: Δίψα και αγωνία για την ζωή
Ηταν μια συνομιλία εκ βαθέων με νέους του χωριού σήμερα 50-ρηδες 
Την αναδημοσιεύω με την αφιέρωση κάποιων στίχων ενός τραγουδιού. 

 Παλιές σου νίκες και ήττες και λάθη σωστά. 
Η ξενιτιά, η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά 
κι αυτός ο κάποιος που σου γνέφει απ’ το λιμάνι μακριά 
Δεν είναι τίποτα απ’ όλα Κι είναι όλ’ αυτά... 
 Είν η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα
 είν’ η δίψα που σε κρατά ζωντανό 
Είν’ η κρυφή σου, η ατέλειωτη δίψα
 είν’ η δίψα για καθαρό ουρανό.

1821-2021... Χρόνια πολλά ΕΛΛΑΔΑ !!!

                         Ρίζα πικρή μου ρίζα και κρυφή πηγή

                         δώσε μου την περηφάνεια πάρε την οργή .

                                                 Οδυσσέας ΕλύτηςΜετά «Μήδειας» προφήτες… και η ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

  Το ζήσαμε κι’ αυτό στην Αθήνα, μέσα Γενάρη, στις μέρες της χιονόπτωσης. 
Εκχιονιστικά στο Κολωνάκι, χιονάνθρωποι στις παραλίες και, πρωτίστως, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, σχεδόν μια βδομάδα, λόγω καταστροφών του δικτύου μεταφοράς ρεύματος από πτώσεις δένδρων. Το θέμα μονοπώλησε τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και τα δελτία ειδήσεων στα κανάλια, μέχρι να σκάσει το θέμα των βιασμών και των παρενοχλήσεων. 
Πρώτη του Μάρτη, στη Βουλή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κος Σκρέκας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτού με θέμα «πρόληψη, αναβάθμιση και υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης στην Ελλάδα», ανέφερε ότι προχωρούν υπογειοποιήσεις καλωδίων μεταφοράς ρεύματος άνω των 2000 χλμ. τα επόμενα χρόνια.
 Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι προτεραιότητα στην υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων έχουν περιοχές διέλευσης δικτύου από 1) περιαστικά ή άλλα δάση 2) οικισμούς με πυκνή βλάστηση και 3) περιοχές με ελκυστικούς για τον τουρισμό προορισμούς, όπως παραδοσιακοί οικισμοί, όπου σε ένα πανέμορφο τοπίο βλέπουμε άχαρους στύλους.
 Ενώ τόνισε ότι σε πρόσφατη συνεννόηση με τη ΔΕΔΔΗΕ, πρόκειται άμεσα να ανατεθεί Μελέτη προτεραιοποίησης των περιοχών υπογειοποίησης με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια.
 Πριν λίγους μήνες, στην περιοχή μας, για τη διασυνδετική γραμμής μεταφοράς ρεύματος Πελοπόννησος – Κρήτη, κατασκευάστηκε εναέριο δίκτυο 27 km από Υ/Σ Μολάων έως Τ/Σ στις Βοιές. Τα προηγούμενα χρόνια, κατά το στάδιο των αδειοδοτήσεων του έργου, έγιναν αρκετές παρεμβάσεις – κυρίως από τον περιβαλλοντικό σύλλογο «ΑΡΤΕΜΙΣ» – αναφορικά με τις σημαντικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές, μη αναστρέψιμες, επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή από τη χωροθέτησή του.
 Με συγκεκριμένα υπομνήματα και παραστάσεις ενημερώθηκαν για το θέμα οι τότε Υπουργοί κύριοι Σκουρλέτης και Σταθάκης, ο τότε τομεάρχης περιβάλλοντος αντιπολίτευσης κος Σκρέκας, τοπικοί βουλευτές, ο ΑΔΜΗΕ κ.ά. Οι ενστάσεις και οι έντονοι προβληματισμοί μας έτυχαν κατανόησης, ωστόσο, για να μην χαθούν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ένα τόσο σημαντικό ενεργειακά εθνικό έργο, απερρίφθησαν μετ’ επαίνων και το έργο υλοποιήθηκε – ολοκληρώθηκε προσφάτως. Συμπερασματικά, όταν μελετάς ένα έργο λανθασμένα και βιαστικά, αναγκάζεσαι να επικαλείσαι λαϊκές παροιμίες «απ’ ολότελα καλή και η Παναγιώταινα»…. ή πιο αστικά την «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη… 
 Το οξύμωρο όμως είναι ότι όλα τα κριτήρια της μελέτης προτεραιοποίησης περιοχών υπογειοποίησης του δικτύου που ανέφερε ο Υπουργός, υπάρχουν σε πολλαπλάσιο βαθμό στην κατασκευασθείσα εναέρια γραμμή μεταφοράς της περιοχής μας (δασικές εκτάσεις με πυκνή βλάστηση – τοπίο ιδιαιτέρου κάλλους – παραδοσιακοί οικισμοί – παγκόσμιας εμβέλειας πολιτιστικό μνημείο και τουριστικός προορισμός κ.ά.). Λέτε η γραμμή αυτή μεταφοράς να κριθεί από τη μελέτη προτεραιοποίησης ως υποψήφια γραμμή περιοχών υπογειοποίησης λίγους μήνες μετά την κατασκευή της;! 
Κλείνοντας το σχολιασμό μου, θα καταθέσω για το γενέθλιο τόπο μου, τη Λακωνία - και δη την 


ο ιστότοπος και στο f/b

                 Αγαπητοί φίλοι δημοσιεύσεις του ιστότοπου  μπορείτε να δείτε και στο f/b.


25 Μαρτίου 1968

 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 στην αυλή του σχολείου στον ΧΑΡΑΚΑ. 
Δάσκαλος μας ο κ.Αλικάκος ...χορός συρτός Ρόδου 
γράφει το ενθύμιο στην φθαρμένη φωτογραφία.
Οι φούστες οι ποδιές τα μαντήλια όλα ούλτρα αμερικάνικη. 
Σε φόντο μεταχειμωνιάτικο τα σπίτια του χωριού - 
σαν θεατές σε κερκίδα και οι ακλάδεφτες ακακίες
 ασβεστωμένες για την γιορτινή μέρα. 
Ανήμερα συγκέντρωση στο σχολείο και ύστερα
με την σημαία στην εκκλησιά στους 3-Ιεράρχες για την
 λειτουργία με τον παπα- Γιώργη Γιαννιώτη. 
 Από τότε έχουν περάσει 53 ολάκερα χρόνια …. 
 όταν το φωτογραφικό κλίκ έκανε την στιγμή 
να μείνει στον χρόνο.
Υπάρχει όμως πάντα η μνήμη που δίνει 
πνοή και ανάσα σε ό,τι αγαπήσαμε.
 1.Σοφία (Λάζαρου) 2.Γιώτα (Νίκου Σπυροτσιβίλη) 
3.Γεωργία ( Παντελή –Μπαλέ ) 4.Σοφία (Γιανλάζαρου)
 5.Γιώτα (Παντελή –Μπαλέ) 6.Θοδώρα (τσιρογιάννη) 
7.Μαρία (Κώστα Σπυροτσιβίλη) 8-9 .Αγνωστοι 

 Γράφει η Μαρία - 
κόρη του Κώστα του Σπυροτσιβίλη


Δημήτριος Ροβάτσος ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

 

Παραθέτουμε στην συνέχεια από τρείς ιστορικές πηγές - στοιχεία
 από την ζωή και το έργο του ευεργέτη του Χάρακα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΒΑΤΣΟΥ.
 1. Διδακτορική διατριβή έτους 2014 του Προκόπη Μανωλάκου με τίτλο: 
Λάκωνες ευεργέτες και δωρητές και η προσφορά τους στην εκπαίδευση
 και στον πολιτισμό.  Το χρονικό πλαίσιο της εργασίας προσδιορίζεται
 από την ελληνική επανάσταση του 1821 έως τις μέρες μας. 
Παραθέτουμε αποσπάσματα από την διατριβή με αναφορές
 στον χαρακιώτη ευεργέτη ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΟΒΑΤΣΟ.
 2. Τον Αναγκαστικό Νόμο του 1938 από τον αντιβασιλέα Παύλο 
και τον πρόεδρο Μεταξά επι τη βάσει του οποίου τα ετήσια 
εσοδα δια της από 17 οκτωβρίου 1916 διαθήκης ….διατίθενται
 δια την μισθοδοσία κοινοτικού ιατρού εν τη κοινότητι Χάρακος… 
3. Δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδος ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΛΙΜΗΡΑ 11 
οκτωβρίου 1931 όπου σύμφωνα με πρωτοβουλία της φιλοπροόδου 
ένώσεως χαρακιωτών συνεπικουρούντων εκκλησιαστικού
 και κοινοτικού συμβουλίου και επιτροπών κληροδοτήματος
 Πετρολέκα και σχολικής επιτροπής ετελέσθη μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεγάλου ευεργέτη 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΒΑΤΣΟΥ. 
Μετά την επιμνημόσυνον δέηση υπο του
 ιερέως Δημητρίου Πέππα , ο ιατρός κ.Πετρολέκας
 εξεφώνησε επιμνημόσυνο λόγο. (σ.π )
Στο χτίρι του ΄΄Σκούμπι''

 
Αρχές δεκαετίας 70 – καλοκαίρι.
 Στο χτίρι του σκούμπι –γειτονιά - κουτσομπολιό – γέλια . 
Πρωταγωνίστρια η λυγερόκορμη θια-Τασία νύφη νιατιώτισσα
παντρεμένη με τον Παναγιώτη τον Αμερικάνο.
 Δίπλα της με το παγούρι η κουμπάρα η θια-Θοδώρα νύφη
 γερακιώτισσα σύζυγος του κουμπάρου μπάρμπα-Γιωργάκη.
 Και οι δυό τους δεν ζουν πια –συγχωρεμένες νάναι …. 
Στην συνέχεια η Πετρούλα η συννυφάδα μου νύφη
 φεγκριώτισσα γυναίκα του Νίκου παιδιού του πεθερού μου
 του σπυροτσιβίλη, μόλις είχε έλθει από την Αυστραλία για διακοπές.
 Δίπλα η Ματαλιού γυναίκα του Μιχάλη του Μαλάτου.
 Παραδίπλα η αφεντιά μου χαμηλοβλεπούσα και μαυροφορούσα
 (πριν λίγα χρόνια είχα χάσει τον άντρα μου) 
κόντρα στα κλαρωτά των φιλενάδων μου. 
Σε πρώτο πλάνο η κόρη μου η Μαρία χαμογελαστή
 και η ανηψιά μου η Γιώτα της Πετρούλας (ίσα που φαίνεται)
 με το αλυσιδωτό βραχιολάκι και βέβαια ο παλιός φωνόγραφος
 της θια-Τασίας πάνω στο τραπέζι στο λιακό του σπιτιού μου.
και φωτογράφος ο γιος μου ο σπύρος -φοιτητής τότε.
 Εικόνες θύμησες παλιές που με κάνουν τα βράδια να μένω ξάγρυπνη.

γράφει η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΧιονισμένος ... ΧΑΡΑΚΑΣ

 

Το χωριό μας κάτασπρο πανέμορφο χιονισμένο !
 Ένα σκίρτημα …σινιάλο των παιδικών χρόνων. 
Μπλούζα πρόβεια πλεχτή – σκασμένα μάγουλα –
 ¨καρούμπαλα¨ παγωτά - ξέφρενες πιλάλες 
και γύρω οι τρελλιάρες αμυγδαλιές ανθισμένες 
 αντίσταση στους χειμώνες – σαν την νιότη μας .
 Και το βράδυ αν καιγόμαστε από πυρετό
 οι κοφτές βεντούζες εφιάλτης και γιατρικό.(σ.π)


Ευχές και εικόνες - χριστούγεννα 2020

                                                         Καλωσορίζουμε την νέα χρονιά με το 

χαμόγελο ενός παιδιού απο την Μοζαμβίκη

μετά το πρώτο του μπάνιο με καθαρό νερό. 

Ενα χαμόγελο με όλη την ομορφιά του κόσμου.(σ.π)ένα πλοίον ταξιδεύον ....Μάνα μου ...ΕΛΛΑΣ
Εγκάρδιες ευχές σε όλα τα φιλαράκια του bloge !!!
Ευχες απο μια ροδιά ..κάπου στην Ρηχιά (Θεόδωρος Κόκκορης)


Ονειρεμένες  εικόνες απο το  χιονοβούνι (Χρήστος Παναγιωτόπουλος)


Χριστόψωμα απο το Κυπαρισσι ...τησ θια-Ματίνας (Ιωάννα Χελιώτη -Ροβάτσου)