Ο ανθός & ο καρπός ...

         στο  χωριό  μας
Ανθη μουρτζιάς   κάπου στην  "βόγια"
και λίγους μήνες μετά .... ο καρπός

          Αγώνες  τράγων επιβητόρων..... για  τον "ανθό"
και λίγους μήνες μετά ... ο καρπός - μια  νέα ζωή  


              
Τα απαραίτητα ....
Ενας πίνακας του Μποκόρου αγαπημένος
και μια προσωπική αφιέρωση ...