'' Ιφιγένεια '' εν Μαλεώ .....Η ΑΔΜΗΕ, μόλις μία μέρα (!) πριν τη λήξη υποβολής προσφορών για την εκπόνηση των Μελετών που ανέφερα στο προηγούμενο κείμενό μου (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Αποτύπωσης Εδάφους), προέβη σε τροποποίηση των σχετικών Τευχών Προκήρυξης, και άλλαξε το εναλλακτικό σενάριο χάραξης, καταργώντας τον τερματικό σταθμό στη θέση «Βαρκό».
 Αντί αυτού, προτείνει τερματικό σταθμό στη θέση «Παλιομάντρες».
 Έτσι, η νέα χάραξη διέρχεται σε απόσταση 50 – 60 m από τον οικισμό «Άνω Καστανιά», οδεύει νότια, περνάει περίπου 200 m δυτικά του οικισμού «Βελανίδια» και καταλήγει στην παραλιακή θέση «Παλιομάντρες», μεταξύ Γεωπάρκου και φάρου Καβομαλιά.
 Από τη νέα, εναλλακτική χάραξη επιβαρύνεται ολόκληρος ο ορεινός όγκος του Μαλέα με επιπλέον δίκτυο μεταφοράς περίπου 10 km (σύνολο 50 km) και βέβαια ανατρέπεται πλήρως το αναπτυξιακό μοντέλο της ευρύτερης περιοχής με οδυνηρές συνέπειες για τον τόπο.
 Υ.Γ.: Το παρόν σημείωμα, που συνοδεύεται από σχεδιαστική απεικόνιση της κύριας και της εναλλακτικής χάραξης των γραμμών μεταφοράς, αποτελεί συμπλήρωμα των απόψεων που κατέθεσα με άρθρο μου για το θέμα.

 

“Έγκλημα” εν Μονεμβασία και Καβομαλιά…

 Προ ολίγων ημερών, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) δημοσίευσε δύο Προσκλήσεις σε μειοδοτικούς Διαγωνισμούς Ανοικτής Διαδικασίας, για την ανάδειξη Αναδόχων στη Παροχή Υπηρεσιών, με τα εξής αντικείμενα:
1. Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε.Ρ.)», συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 70.000,00), πλέον Φ.Π.Α. και
 2. Αποτύπωση εδάφους με τη μέθοδο σάρωσης LIDAR και ψηφιακή φωτογράφηση μέσω αεροσκάφους ή ελικοπτέρου, με γεωαναφορά στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87), για τη μελέτη εγκατάστασης δικτύων Εναερίων – Υπογείων Γραμμών Μεταφοράς 150kV μήκους 46Km περίπου και ζώνη σάρωσης έως 300m (150m εκατέρωθεν του άξονα όδευσης), με συνολικό προϋπολογισμό Εβδομήντα Χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 70.000,00), πλέον Φ.Π.Α.
 Τα παραπάνω αντικείμενα πρόκειται να εκπονηθούν επί τη βάσει Μελέτης χάραξης των ανωτέρω Γραμμών Μεταφοράς, η οποία συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Έργων Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ (σχετ. συνοδευτικό σχέδιο Τευχών Προκήρυξης της 1ης εκ των προαναφερομένων Προσκλήσεων, με κωδικό «ΣΚ2», κλίμακας 1:25.000). Περιγραφή – Χαρακτηριστικά Έργου
Η μεταφορά του ρεύματος στο τμήμα «Μολάοι –Τσουμάλα» ξεκινάει από τον υφιστάμενο υποσταθμό Μολάων και, μέσω υπόγειας καλωδίωσης μήκους ≈ 7 χιλιομέτρων, καταλήγει στον τερματικό πυλώνα Συκιάς.
Στη συνέχεια, μέσω εναέριας γραμμής μεταφοράς (υψηλής τάσης – 150 kV) μήκους ≈ 41 χιλιομέτρων, καταλήγει σε τερματικό σταθμό στην περιοχή της «Τσουμάλας», νότια της Νεάπολης. Κατόπιν, για μήκος ≈ 1 χιλιομέτρου, οδεύει υπόγεια μέχρι την παραλία, όπου, τέλος, μέσω υποβρύχιας καλωδίωσης, μεταφέρεται στην Κρήτη.
 Ιστορικό Έργου Το 2006, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μελέτη Σκοπιμότητας για τη διασύνδεση (σε επίπεδο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος) όλων των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, με την ηπειρωτική Ελλάδα.
Το 2008, από τη Δ/νση Διαχείρισης Νήσων της ΔΕΗ εκπονήθηκε αντίστοιχη Μελέτη Σκοπιμότητας μόνο για τη διασύνδεση της Κρήτης.
Το 2011, ολοκληρώθηκε από τη ΡΑΕ, τη ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και τη ΔΕΗ, η Μελέτη ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης και διασύνδεσής του με το σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Τέλος, το 2016, ολοκληρώθηκε από τον ΑΔΜΗΕ η Μελέτη χάραξης που προαναφέρθηκε.
 Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, καταθέτω στη συνέχεια τις απόψεις μου, που επικεντρώνονται στο μέρος του συνολικού project που αφορά τη χάραξη της Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο τμήμα «Μολάοι – Τσουμάλα».
 Κατά την εκτίμησή μου, η χάραξη του συγκεκριμένου τμήματος εκπονήθηκε προδήλως πρόχειρα, με αμιγώς οικονομικά κριτήρια, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν το τοπικό περιβαλλοντικό – πολιτισμικό – κοινωνικό στάτους, κάτι που προκύπτει από σειρά δεδομένων, όπως είναι οι μηδενικές εναλλακτικές διαδρομές που εξετάσθηκαν, η μηδενική μέριμνα ενημέρωσης της τοπικής κοινής γνώμης κλπ.
 Ως άμεση συνέπεια των ανωτέρω, εκτιμώ ότι ενδεχόμενη εφαρμογή της συγκεκριμένης χάραξης ισοδυναμεί με «έγκλημα» στην ευαίσθητη περιοχή της Μονεμβάσιας – Καβομαλιά.
Το εννοώ, και θα προσπαθήσω να το αιτιολογήσω στη συνέχεια….


 - Η χάραξη, στο πρώτο κομμάτι της, διασχίζει εγκάρσια (από βορρά προς νότο) τον ορεινό όγκο «Σουμάνι – Λαχανιά – Χαλκού», ακριβώς απέναντι από την Καστροπολιτεία της Μονεμβάσιας.
 Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια περιοχή έκτασης ≈ 40.000 στρ. που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 (Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR2540007), εξαιρετικής σπουδαιότητας για την ανάπαυση – φωλεοποίηση πλήθους σπάνιων μεταναστευτικών ειδών ορνιθοπανίδας.
Το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ Μονεμβάσιας (ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/2013) χαρακτηρίζει την περιοχή αυτή ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας, όπου απαγορεύεται πλήρως η δόμηση.
Παράλληλα, ο Δήμος προωθεί την κήρυξη του Κάστρου της Μονεμβάσιας ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα το καθεστώς προστασίας της εν λόγω ορεινής περιοχής, καθώς βρίσκεται σε άμεση οπτική επαφή με το Κάστρο.
Τέλος, το υπό επικαιροποίηση Περιφερειακό Πλαίσιο Πελοποννήσου χαρακτηρίζει το τοπίο της περιοχής ως Τοπίο Διεθνούς Εμβέλειας.
- Στο δεύτερο κομμάτι της η χάραξη οδεύει παράλληλα με την παραλιακή ζώνη, σε κοντινή απόσταση από τους οικισμούς Νόμια, Άγιος Στέφανος, Φούτια, Καλύβες, Άγιος Φωκάς. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, με το σύνολο των ορεινών οικισμών να πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως Παραδοσιακοί, ενώ, και εδώ – όπως και στο πρώτο κομμάτι της χάραξης, βορειότερα – έχει άμεση οπτική επαφή με την Καστροπολιτεία της Μονεμβάσιας.
 - Στο τελευταίο κομμάτι της, η χάραξη διασχίζει το ανατολικό μέρος του ορεινού όγκου του «Κούνου», τον ορεινό όγκο του «Μαλέα», διέρχεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από τους οικισμούς Άνω και Κάτω Καστανιά, Φαρακλό, Παραδείσι, Λάχι, Άγιος Νικόλαος, πριν καταλήξει στην παραλιακή περιοχή της «Τσουμάλας».
Επισημαίνω, ότι, ειδικά για το τρίτο κομμάτι της χάραξης, η Μελέτη έχει προβλέψει και εναλλακτική διαδρομή, η οποία από την περιοχή του οικισμού της Άνω Καστανιάς, αντί να κινηθεί νότια προς «Τσουμάλα», κινείται ανατολικά προς την παραλιακή περιοχή «Βαρκό».
 Τα περιβαλλοντικά – αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής που επηρεάζεται και από το τρίτο κομμάτι της χάραξης είναι εξόχως σημαντικά.
 Η περιοχή του «Κούνου» χαρακτηρίζεται από το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ Μονεμβάσιας ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας, όπου απαγορεύεται πλήρως η δόμηση, ενώ στον «Κούνο» επίκειται και ο χαρακτηρισμός μεγάλης έκτασης ως Αρχαιολογικός Χώρος από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος.
Νοτιότερα, οι περισσότεροι από τους οικισμούς που επηρεάζονται από τη χάραξη πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως Παραδοσιακοί, ενώ η προτεινόμενη γραμμή μεταφοράς διασχίζει περιοχή που παρουσιάζει σπάνια, άγρια πανίδα και έχει θεσμοθετηθεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής.
 Επιπρόσθετα, σε επίπεδο τοπιολογικών χαρακτηριστικών, το υπό επικαιροποίηση Περιφερειακό Πλαίσιο Πελοποννήσου χαρακτηρίζει το τοπίο του Κούνου ως Τοπίο Εθνικής Εμβέλειας και το τοπίο του Καβομαλιά ως Τοπίο Διεθνούς Εμβέλειας.