Αδράχτι - τιλιγάδι - γνέμα .....Κούρεμα προβάτου - πλύσιμο μαλλιου – στέγνωμα - ξύσιμο με τα χέρια – λαναρισμα - γνέσιμο με τη ρόκα και περασμα στο αδράχτι με το σφονδύλι.
Δυο αδράχτια – τα διπλώνεις σε νέο αδράχτι και μετά στο τιλιγάδι γίνεται γνέμα.
Το γνέμα δυο χέρια το κρατούν και γίνεται κουβάρι έτοιμο για πλέξιμο.

                                                                          γράφει  η   παναγιωτα   πετρολεκα