Η Φωνή του Ζάρακος - Τεύχος 14 (Μάρτιος 1936)ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΟΥ "ΣΤΑΥΡΟΥ" ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αυτό το ζήτημα του εκβραχισμού της θέσεως "Σταυρός", διά το οποίον ως γνωστόν ο μακαρίτης συμπατριώτης μας Πετρολέκας αφήκεν ένα εκατομμύριον καθώς και της κατασκευής μιας ανθρωπίνης βατής οδού από το Χάρακα στο Κυπαρίσσι διά την οποία εργάσθη έως ένα μηνα ο Μηχανικός κ. Κυβέλος διά να τη χαράξει αρχίζει να προσλαμβάνει χρονίαν μορφήν. Πάνε χρόνια και χρόνια τώρα κατά τα οποία τίποτε απολύτως δε γίνεται. Τι κάμνει η Επιτροπή του κληροδοτήματος; Διατί δεν κινείται και διατί δεν εργάζεται; Μήπως διότι δεν αδειάζει; Αλλά τότε ας μην παρελάμβανεν. Αλλ’ ημείς νομίζομεν ότι αδειάζει και παραδειάζει διότι επί χρόνια τώρα βλέπομεν τα μέλη των διαφόρων Επιτροπών τα οποία επί μια επταετίαν τωρα διαδεχονται μηχανικά οι μεν τους δε να παίζουν οι περισσότεροι φάντε μπαστούνι, και άλλοι να κουβεντιάζουν με το μεροκάματο για το Βενιζέλο και τον Τσαλδάρη.
Ώστε ποίαν δικαιολογίαν μπορεί να προβάλλουν που δεν προχωρεί το ζήτημα;
Αλλά αν τα μέλη της Επιτροπής δεν συνέρχονται να συζητήσουν την υπόθεσιν (και όταν γράφομεν διά την παρούσαν εννοούμεν και όλας τας προηγουμένας επιτροπάς) διατί δεν τους μαζεύει ο μόνιμος κατά την διαθήκην Πρόεδρος της Επιτροπής όπως είναι το χρεος του και το καθήκον του; Μήπως δεν αδειάζει κι αυτός; Δεν το πολυπιστεύομεν. Διότι καθημερινώς τουλάχιστον τον βλέπομεν να τραβαει μακαρίως τον βαρύν γλυκύν του στον καφενέ του χωριού του, το οποίον σημαίνει ότι αδειάζει και παραδειάζει.
Αλλά αν δεν αδειάζουν ή δεν έχουν όρεξιν να εργασθούν τότε ας παραιτηθούν και αν δεν ευρεθούν άλλοι ικανότεροι ανθρωποι από το χωριό να τους αντικαταστήσουν, τότε να πληρώσουμε και να φέρουμε αλλους εξω από το χωριό για να τελειώσει η δουλειά. Μέσος όρος δεν υπάρχει. Το χωριό θέλει δουλειά και δεν μπορεί να περιμένει αιωνίως. Μόνον δηλαδή όταν προκειται να ζητήσουν τους ψήφους του χωριού, τότε δείχνουν ικανότητες οι κ. Επίτροποι και όταν έρχεται ο καιρός για τη δουλειά τιποτε;
Εμπρός λοιπόν, κύριοι Επίτροποι και εσείς Αιδεσιμώτατε μαζί, ή δουλέφτε ή φευγάτε.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Με πραγματικήν ευχαρίστησιν και χαράν εδέχθη η Κοινότης τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών διά την ανάδειξιν του τελευταίου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Απαντες οι εκλεγέντες είναι πρόσωπα εγνωσμένου ζήλου διά την ταχείαν αποπεράτωσιν του ηκτίστου Ναού μας και δεν έχομεν ουδεμίαν αμφιβολίαν ότι αμέσως θα τεθώσιν εις το έργον ίνα φέρωσιν συντόμως εις πέρας την αποστολήν των η οποία κατά την έννοιαν της ψήφου των εκλογέων δεν ήτο βεβαίως να εκλέξει 3-4 πρόσωπα τα οποία να ανάβουν και να σβήνουν τα κεριά πράγμα πολύ εύκολον δι’οιονδήποτε, αλλά να εκλέξει 3-4 πρόσωπα τα οποία θα αποτελειώσουν την εκκλησία του.
Το έργον άλλως τε δεν είναι και πολύ δύσκολον κατόπιν της εκ μέρους της Ερανικής Επιτροπής και εν συνεργασία μετά του κ. Λεωνίδου Α. Παπαγεωργίου εξευρεσεως των αναγκαιούντων πορων δια την αποπεράτωσιν του έργου. Το δύσκολον μέρος του έργου έφυγε από το μέσον, το υπολειπόμενον είναι απλούν παιγνίδι. Εμπρός λοιπόν κύριοι Επίτροποι και προ παντός σεις κ. Αιδεσιμότατε, τεθήτε επί το έργον. Η εργασία πρεπει να αρχίσει τώρα την Ανοιξιν και να τελειώσει.
Λοιπόν ας αναμένομεν.

ΑΠΑΓΩΓΕΣ
Τον περασμένο μήνα είχαμε και απαγωγές. Στους Μολάους η εκ Κρεμαστής Ελένη Μιχ. Λάββα τη μέρα που επρόκειτο να αρραβωνιαστεί με τον Μολαίτη κ. Βλάχον ξεκίνησε να πάει για δουλειά στη Συκιά. Στο δρόμο όμως ο κ. Παναγιώτης Κουτρουλάκος εκ Συκιάς, βοηθούμενος και από τους αδελφούς, την απήγαγε. Πήγαν στο Βλαχιώτη, όπου και ενυμφεύθησαν.
Στο Κυπαρίσσι ο Σπύρος Παυλάκης και η δις Ματίνα Ζώταλη αλληλοαπήχθησαν και μετά περιπετείας ενυμφεύθησαν τη επεμβασει του αστυνομικού Σταθμάρχου Κυπαρισσίου κ. Ι. Σιδηροκαστρίτη, διότι υπήρχε κίνδυνος σοβαρών γεγονότων.

ΖΑΡΑΚΙΤΕΣ
Φυτεύετε καρποφόρα δέντρα.
- Πλούτος για εσάς ,για τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας.
- Φυτεψτε φέτος λίγα δέντρα ,και προσπαθήστε κάθε χρόνο να συμπληρώνετε.


ΚΟΣΜΙΚΑ
Οι Αποκριές φέτος γιορτάσθηκαν με αρκετό με αρκετό κέφι, παρ’όλη τη φτώχεια που υπάρχει.

ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝΣτις 10 Φεβρουαρίου δυο νεαροί Γερμανοί περιηγητές που όπως είπαν έκαναν τον γύρο του κόσμου με μια μικρή βαρκούλα, αφού πρώτα πήγαν στο Κυπαρίσσι, επήγαν και στο Μοναστήρι του Γερακος και αφού έβγαλαν τη βάρκα τους έξω στο λιμανάκι "κρυφό" αφήκαν τα λίγα πραγματάκια τους μέσα στη βάρκα και ανέβηκαν στο Μοναστήρι όπου παρέμειναν δυο τρεις μέρες λόγω της κακοκαιρίας. Όταν όμως γύρισαν στη βάρκα για να φύγουν τους είχαν κλέψει ό,τι είχαν αφήσει μέσα στη βάρκα.
Μια βαλίτσα με τα ρούχα τους, κουβέρτες και άλλα μικροπράγματα. Ειδοποίησαν αμέσως τηλεφωνικώς από τον Γέρακα την αστυνομία Κυπαρισσίου η οποία μετέβη αμέσως επί τοπου δια την ανακαλυψιν των δραστών. Μετά την επέμβασιν της Αστυνομίας, οι δράστες είτε γιατί φοβήθηκαν είτε γιατί μετενόησαν επήραν τα κλοπιμαία και τα επήγαν έξω από το σπίτι του Προέδρου της Κοινότητος Γέρακος. Ο Αστυνόμος όμως εν τω μεταξύ ενεργούσεν έρευναν στις καλύβες των υπόπτων τσοπάνηδων στο βαθύ όμως ανακάλυψαν μερικά από τα κλοπιμαία (εν σκεπάρνι, βελόνες, μουσαμάδες κλπ στο καλυβι του Ιωάννη Δρίβα ή Στάλπα προέκυψαν δε καταφανή ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του υιού του Κωσταντίνου τον οποίον συνέλαβεν και μετέφεραν δέσμιον εις Κυπαρίσσιον και από εκεί με συνοδείαν χωροφύλακος τον απέστειλεν εις Μολάους. Διανυκτερεύοντες όμως εις Κουπιά ο δράστης κατόρθωσε την νύχτα να το "σκάσει", χωρίς να συλληφθεί εκ νέου μέχρι σήμερα. Διαδίδεται ότι εις την υπόθεσιν αυτήν είναι ανακατωμένα και άλλα πρόσωπα χωρίς όμως να αποδεικνύεται επισήμως.

ΖΑΡΑΚΙΤΕΣΠροτιμήσατε όλοι το ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΕΥΑΓΓ. ΚΟΣΜΑ ΔΡΙΒΑ
ΕΝ ΡΗΧΕΑ
Θα βρείτε όλα τα είδη
Ακρα περιποίησις, καθαριότης και ειλικρίνεια


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Το νέον βενζινόπλοιον «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» του κ. Περικλή Μενεξή, ήρχισε την εκτέλεσιν τακτικών δρομολογίων Πειραιώς, Κυπαρισσίου, Γέρακος και Μονεμβασίας.

ΧΑΡΑΚΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η κ.Βικτωρία, σύζυγος κ. Φιφλή ετεκε θήλυ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΝΙΚ. Γ. ΜΠΕΛΕΣΗ
ΕΝ ΙΕΡΑΚΙ
Φθήνια, γούστο, στερεότης.

Ε ρε γλέντια...

Πολλά χρόνια πριν...
Πανηγύρι στην πλατεία του χωριού...
Η ορχήστρα στο κέντρο, πρώτο όργανο το βιολί... Ακολουθεί το λαούτο...
Οι άντρες σέρνουν πρώτοι το χορό, ή χαζεύουν τριγύρω...
Όσο για τις γυναίκες... κοκκεταρία στο μεγαλείο...
Μέση - δαχτυλίδι, μοδάτο σκουλαρίκι...

"... Νερατζούλα φουντωμένη / που 'ν' τα κάλλη σου;..."

απ' τα παλιά...

Μεταξύ άλλων διακρίνονται:
θεια-Γιώτα (η "Κουνούπω"), θεια-Αντωνιά (μητέρα π. Θεολόγου)
Φιφλή "Ντρίκαινα", θεια-Ματίνα ("Λεούτσαινα")
Ερηνιώ - Δαμιανός, "Νικοφιλιάς", Κούλα ("Μπουκάλαινα"), "Τσάμης"
και πολλοί άλλοι...

8 Μάη 2009 - Το πανηγύρι του αγιαννιού

Εφέτος η γιορτή του Αγίου ξεπέρασε κάθε προηγούμενη σε θρησκευτικές εκδηλώσεις, σε προσέλευση προσκυνητών, σε διοργάνωση και συντονισμό όλων των φορέων (εκκλησία, Ίδρυμα, Σύλλογος, Κοιν. διαμέρισμα).

Ο Εσπερινός, κατανυκτικότατος, με αρτοκλασία στον κεντρικό ναό του χωριού, με τεσσερις ιερείς (Π. Θεολόγος, Π. Αναστάσιος, Π. Νεκτάριος, Π.Νικόλαος) και τον καλλικέλαδο ιεροψάλτη Μολάων κ. Πλυμμένο.
Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στο Ναό του Αγ. Ιωάννη, μέσα σε καταπληκτικά όμορφο και ήρεμο ανοιξιάτικο τοπίο, ανέβασε ψηλά το θρησκευτικό συναίσθημα των προσκυνητών, με τη συμμετοχή πλειάδας ιερέων (Αρχιμανδρίτης π. Γεράσιμος που προίστατο, π. Αναστάσιος - εφημ. Μαρκοπούλου Ωρωπού, π. Θεολόγος Χάρακος, π. Γεώργιος Ασωπού, π. Δημήτριος Μεταμορφώσεως, π. Χαράλαμπος Κυπαρισσίου, π. Ιωάννης Λυκοβρύσεως, π. Γεώργιος Κουπιών, π. Νικόλαος Λαμπόκαμπου) και με τους εξαιρετικούς ιεροψάλτες: κ. Τζανάκο - πρωτοψάλτη καθεδρικού ναού Σπάρτης, κ. Ζαμαρία από Μολάους και κ. Λεωνίδα από Λεωνίδιο.
Μετά τη λιτάνωση της Ιεράς εικόνας πέριξ του Ναού, εκήρυξε το θείο λόγο, με κύρια αναφορά στον εορταζόμενο Άγιο και εύστοχα παραδείγματα, ο π. Γερασιμος.
Ακολούθησε η προσφορά του Συλλόγου (πρόεδρος η κ. Χρυσάνθη Ροβάτσου), με μεζεδάκι
και κρασάκι, καθώς και γλυκίσματα από τον εορτάζοντα π. Θεολόγο.

Οι Σπετσιώτες, τηρώντας την παράδοση, παρευρέθησαν κι εφέτος - περίπου τριάντα προσκυνητές. Επίσης, από το Σύλλογο Χαρακιωτών, περίπου σαράντα, που έφθασαν με το πούλμαν και άλλοι με δικά τους αυτοκίνητα.

Το βράδυ έγινε γλέντι με πολύ κέφι στα δυο μαγαζιά – στο ένα με την ορχήστρα του Ματσάκη, και στο άλλο με νεανική ορχήστρα με τον Κωστα Πριφτάκη.

Όλοι οι προσκυνητές εξέφρασαν με θερμά λόγια την ευχαρίστησή τους.

γράφει ο Θεόδωρος Παπαγεωργίου