Με την πρώτη σταγόνα της βροχής .....                                                                             σκοτώθηκε  το καλοκαίρι .........