άμα τ' αγαπάς ...
                                      5  ΔΕΚΈΜΒΡΗ  2015  ....  Θέα  απο τον  " Σταυρό "
                                                         Πίλιζα - Κοτρώνη - Μυρτώο  Πέλαγος  

                                                         όλα  είναι  ωραία  - άμα τ' αγαπάς

                                                                                                 Φωτο ( ΚΩΣΤΑΣ  ΦΙΦΛΗΣ )
         ΙΟΥΛΗΣ 1941 - Ντάγκα..ντάγκ..

Κατά τας αποφράδας και ζοφεράς αυτάς ημέρας τους έτους 1941, του έτους δηλαδή εκείνου της δυστυχίας και της πείνης (λόγω της τότε κρατούσης γνωστής Γερμανοιταλικής Κατοχής) ,
πολλοί ξένοι προερχόμενοι από την Ύδρα τις Σπέτσες τον Πειραιά και τας Αθήνας ,περνούσαν από τον τόπο μου ,τον Χάρακα.
Το ορεινό ,δηλαδή και ωραίο αυτό χωριό της περιφερείας Ζάρακος , επί της ανατολικής πλευράς της Λακωνίας ,όπου και η έδρα μου ως ιατρού κατά την εποχήν εκείνην εις την άνω περιφέρειαν.
 Πολλοί ξένοι περνούσαν ,λέγω από τον Χάρακα ,για να πάνε ναύρουν λίγο στάρι ,λάδι ,καλαμπόκι ή ό,τι άλλο στα παρακάτω χωριά του Έλους και του Ασωπού ,με σκοπό να θρέψουν τους δικούς τους ,που πεινούσαν πίσω,λόγω του κρατούντος φοβερού αποκλεισμού της εποχής εκείνης.
 Και ήσαν άνθρωποι αυτοί παντός είδους και πάσης προελεύσεως! Εμποροι,μεταπράτται ,δικηγόροι , ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι και ό,τι άλλο.
 Όλοι γενικώς οιστρηλατούμενοι από το αμείλικτον ένστικτον της αυτοσυντηρήσεως ,προς επιβίωσιν και διατήρησιν συτών εν τη ζωή.
 Πολλά λοιπόν, θα μπορούσε κανείς να γράψει γενικώς  για όλα αυτά τα πρόσωπα και ιδιαιτέρως χωριστά για τον καθένα ,(γιατί βλέπετε ,κάθε άνθρωπος και με την χάρη του) ,αλλά επειδή έτσι το πράγμα θα έπαιρνε σε μάκρος , θα ασχοληθώ μόνον με ένα εξ αυτών ,τον μακαρία τη λήξει δηλαδή Δ.Π… καθηγητήν Ιδιωτικού Λυκείου στην πρωτεύουσα ,άνθρωπον πολύ μορφωμένον όπως αντελήφθην,εντρυφώντα εις θεωρητικάς συζητήσεις και μελέτας και ο οποίος διά τούτο είχε προξενήσει εις εμέ ιδιαιτέραν εντελώς εντύπωσιν.
 Και θα ασχοληθώ ιδιαιτέρως λέγω με αυτόν,με το να παραθέσω εις τας εν συνεχεία σελίδας του παρόντος ,μια μακρά και διεξοδική συζήτησι που είχα μετ’αυτού κατά τας ολίγας ημέρας που έμεινα στον Χάρακα περιμένοντας τον αδελφόν του να γυρίσει από το Έλος ,που είχε πάει για καλαμπόκι. Συζήτησιν η οποία περιστράφη τότε,όπως ενθυμούμαι,ναι μεν γύρω από πολλά και ποικίλα θέματα ,αλλά προπάντων και κυρίως γύρω από τα κείμενα των Γραφών και του Ευαγγελίου.
 Και την οποίαν συζήτησιν δεν έκρινα άσκοπον να μεταφέρω ενταύθα όπως γράφω παραπάνω (εφόσον και καθ’όσον εννοείται ενθυμούμαι τάυτης) προσθέτων μόνον σήμερον εις αυτήν κατ’επέκτασιν και εκ των υστέρων και μερικάς προσωπικάς μου σκέψεις σχετικάς με τα θέματα αυτά.
 Είμεθα ,λοιπόν,και οι δυο μας καθισμένοι ένα πολύ ζεστό αποσήμερο του Ιουλίου της ιστορικής αυτής χρονιάς του 1941επάνω στα «τουράκια» της εκκλησιάς του Χάρακος ,και κάτω ακριβώς από το μεγάλο σφεντάμι της αυλής της,συζητούντες όπως είπα ,για πολλά και για διάφορα,ενώ συγχρόνως μια πνοή του μπάτη που «ξεμαπουκάριζε»την μέρα αυτή ,φρέσκος φρέσκος και δροσάτος ,από τη σούδα του Σταυρού μας ανακούφιζε λιγάκι από τη δυνατή τη ζέστη ,μέσα στην οποία και οι δυο μας παραδέρναμε .
 Οπότε ακούμε ξαφνικά την καμπάνα της εκκλησίας να σημαίνει.Νταγκ ….Νταγκα…νταγκ….
 Ήταν ο παπάς της ενορίας ,που προσκαλούσε τους πιστούς για προσευχή και μετάνοια. Αμέσως ,λοιπόν,και την ίδια ακριβώς στιγμή είδαμε και οι δυο μας δυο ,τρεις γέρους που ήταν ξαπλωμένοι ,ώρα τώρα ,κάτω από απ’το σφεντάμι δροσιζόμενοι ,να σηκώνονται αμέσως ,ως τρόπον τινα ηλεκτρισθέντες από τον ήχο της καμπάνας , και να κατευθύνονται προς την είσοδο της εκκλησίας.
Όπως επίσης είδαμε ακόμη και μερικούς άλλους γέρους και γερόντισσες να προβάλλουν ,πέντε,δέκα λεπτά αργότερα ,στην «ποταμιά» -ανάμεσα εκκλησιά και χωριό- με το κερί στο χέρι ο καθένας τραβώντας κι αυτοί γοργά γοργά επίσης προς την ίδια κατεύθυνση όπως και οι πρώτοι.
 Ο φίλος μου παρηκολούθησε με προσοχή όλη αυτή την κίνηση ,μεθ’ο στρεφόμενος μου λέγει: -Είναι ευχάριστον ,αγαπητέ μου ,ότι παρ’όλη την πολεμικήν την οποίαν ήσκησεν άλλοτε η επιστήμη κατά της εκκλησίας ,και ίσως να ασκεί αυτήν και σήμερον ακόμη ,εν τούτοις και παρ’όλα αυτά εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν άνθρωποι πιστεύοντες.
 Και βέβαια όταν λέγω τούτο ,δεν εννοώ τους απλοικούς αυτούς ανθρώπους τους οποίους τη στιγμή αυτή είδαμε κι οι δυο μας να σηκώνονται και να κατευθύνονται προς την είσοδο της εκκλησίας ,και δια τους οποίους ,επί τέλους ,θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπόκεινται ίσως εις υποβολήν ,την οποίαν ασκούνε επ’αυτών οι κατηχούντες τούτους διάφοροι λειτουργοί της εκκλησίας ,αλλά εννοώ πρωτίστως και κυρίως και πολλούς άλλους ακόμη ανθρώπους των γραμμάτων εις τας πόλεις και τας κωμοπόλεις της πατρίδας μας ,οι οποίοι παρ’όλην την παρά της επιστήμης ,όπως είπον ,ασκούμενην πολεμικήν κατά της ιδέας της θεότητος ,εξακολουθούν ακόμη και παρ’όλα ταύτα να πιστεύουν.
 Πού στηρίζονται και πόθεν άραγε αντλούν την δύναμη της πίστεως των ούτοι;


κοιμήσου Περσεφόνη ......Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα
 κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο
 τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα 
και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο.
 Κοιμήσου Περσεφόνη - στην αγκαλιά της γης
 στου κόσμου το μπαλκόνι - ποτέ μην ξαναβγείς.

 ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ – ο εφιάλτης της Περσεφόνης – 20ος μχ

Τις ιερές πράξεις ……που δεν μπορεί κανείς
 Να ξέρει πως έγιναν , ούτε να παραβαίνει 
Ούτε να κοινολογεί. Γιατι ο μεγάλος σεβασμός 
Προς τους θεούς κρατά κλειστό το στόμα
 ………………………………………………..
 Αλλά ελάτε εσεις που κυβερνάτε το λαό 
Της ευωδιαστής Ελευσίνας 
Σεπτή, λαμπρόδωρη,καρποφόρα βασίλισσα Δηώ
 Μαζί με την περικαλλή σου κόρη Περσεφόνη
 Ευνοικές, χάρη του ύμνου αυτού δώστε
 Ευχάριστο βίο

 ΟΜΗΡΟΣ- ύμνος στην Δήμητρα – 7ος π.χαπο  πρόσφατη  επίσκεψη  στον αρχαιολογικό χώρο   Ελευσίνας
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ  ΜΥΣΤΗΡΙΑ   ( ζωή - θάνατος - ανάσταση ...... ) 
Διαχρονικά υπαρξιακά προβλήματα

ο γερο - Νικόλας


Σήμερα επεριμέναμε να δροσίσει λίγο,αλλά δεν βαριέσαι τα ίδια και τα ίδια ,όταν βλέπεις αυτά τα λιανιοσύννεφα στην Κουλοχέρα να κολλάνε κατά το Αμπελάκι ,να κατηφορίζουν κατά το Σκίθι και να ξαπλώνονται στα Μαντριά ,στο Μπέρο και στο Βράχο,να περιμένεις μεγάλη ζέστη,καύσωνα όπως τονε λένε οι γραμματιζούμενοι .
Θα περάσει όμως και αυτό.Πρωί-πρωί εμείς οι δυο τρεις γέροι που κυκλοφορούσαμε πιάνουμε τις πολυθρόνες κάτου από τον ίσκιο της Μουριάς.
 Ο Νικόλας πρώτος και καλύτερος.Περνάνε τα αγροτικά το ένα πίσω από το άλλο ,φορτωμένα με σακιά χαρούπια ,είναι η εποχή τους,για φέτο ακούστηκε καλή τιμή ,40 δραχμές το κιλό.
Ο Νικόλας έχει λίγες χαρουπιές ,στα αρκουδοπρόβατα και στα ξάλαφτα ,θέλουνε μπράτσα και μακριές φουρτσάρες.
Κανένας σεμπρος δεν αναλαβαίνει, τι λένε για 40 δραχμές το κιλό θα κινδυνεύσω στις κουρουλίμες και στα βραχάκια ; Τι είναι 40 δραχμές; Οι μανάβηδες γυρεύουν 200 δραχμές για τις παλιοντομάτες ,ο ψαράς 700 δραχμές ακατέβατες για τους γίλιους και ο καφετζής 60 δραχμές και δεν ντρέπεται ο αθεόφοβος .
Γυρεύουμε λέει ο Νικόλας από τον έμπορο να κάνει την τιμή 50 δραχμές το κιλό ,αλλά δεν παίρνει από κουβέντες ,40 δραχμές και όποιος θέλει ,το χαρούπι μας είναι αζήτητο στην αγορά ,είναι δεύτερης και τρίτης ποιότητας λέει και εμείς τονε πιστεύουμε και του γεμίζουμε την αποθήκη με το «αζήτητο»πράγμα ,που για να βγάλουμε τον καημό μας τα χαρούπια τα παρανομάζουμε μπανάνες.
 Ο Νικόλας ,κούτσα-κούτσα έχει ρευματικά στα γόνατα ο δύσμοιρος –εμάζεψε χίλια κιλά χαμολόι ,αν ζούσε η γριά μου ,λέει θα μαζεύαμε πάνω από τρεις χιλιάδες κιλά ,ήτανε η μακαρίτισσα προκομμένη ,δεν εσήκωνε που λέμε μέση ,περίσσια στις ελιές και στα χαρούπια ,τώρα καταλαβαίνω πόσο μου λείπει και για αυτό της ανάβω κανένα παραπανίσιο κεράκι.
Ανημπόρεψε που λες Μακαντάση η συχωρεμένη την έστειλα με το ταξί στην Αθήνα ,τηνε βάλανε στο νοσοκομείο ,μέσα στην Επιστήμη ,αλλά είχε σωθεί το λάδι της ,μου τηνε γυρίσανε στο κουτί .Δεν έβγαλα κουβέντα,έκανα το σταυρό μου και είπα από μέσα μου.Γριά αφόσον υπάρχει ο θάνατος μια δυο θα έρθω και εγώ ,μόνο πιάσε καμιά καλή γωνιά ,γιατί η άλλη ζωή είναι αναιώνια,να ζήσουμε μπάρες μου εκεί καλά.
Και πού να σταματήσει ο Νικόλας ,αυτό πάει να πει γέρος,κατήφορος, γκρεμίλα, μαύρα και σκοτεινά ,όλα θλιβερά ,καθώς λέει και το τροπάρι της εκκλησίας μας.Κλαίω και οδύρομαι όταν εννοήσω τον θάνατο.
 Πού και πού ,όμως ,κάποια αστραψιά φέγγει στο μυαλό του .Μου γράφουνε ,που λες Μακαντάση τα παιδιά μου να πάω στην Αθήνα,είναι βολεμένα με καλές δουλειές ,με σπίτια ,με εγγόνια .
Καμιά φορά το αποφασίζω, εβαρέθηκα τη μοναξιά ,εβαρέθηκα να ταίζω τη Μαλτέζα και τις κότες.Εβαρέθηκα να συγυρίζω το καλύβι,να βγάζω νερό,να πλένομαι και να βράζω τις πατάτες και ένα αρμάθι σανό.΄΄ Κουφάλες ... νεκροθάφτες ..΄΄
                           
                                                 Η ΖΩΗ  ΕΙΝΑΙ   ΩΡΑΙΑ 

                                           ΄΄Κουφάλες  νεκροθάφτες ''  -  δεν  θα  πεθάνουμε ..
                                                         

με την ματιά ...του χρήστου


       φθινόπωρο  στο  χωριό  μας  ....
       μουγγάρα - καμπανίτσες - αφάνες - σιρμιντέλια ...
       Μόνη  προίκα  στην  ζωή  μας  -  η  ΜΝΗΜΗ
       ( φωτο - με την ματιά  του  ΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΕΛΙΩΤΗ )
       
     

Κυκλάμινο....                              .........στου  βράχου   την σχισμάδα
                              όπως  κάθε  χρόνο - τέτοια  εποχή
                              ένα  χαμόγελο   φθινοπωρινό
                              η ρόζ  αθωότητα  -  των παιδικών  χρόνων...

Χάρακας .. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

Το Καλοκαίρι στο χωριό είναι κάτι το πολύ ευχάριστο και προσκαλεί έντονα να είσαι εκεί και αν δεν είσαι αναπολείς προηγούμενα Καλοκαίρια.
 Ομιλώ βέβαια για τους δυο μήνες Ιούλιο και κυρίως Αύγουστο ,και λίγο τον Σεπτέμβριο.
 Η πλατεία και Ο Νίκος ,με το μαγαζί του ,είναι οι πρωταγωνιστές στην ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Το βραδάκι με την απαράμιλλη δροσούλα και τα και τα νοστιμότατα σουβλάκια και τα λοιπά τερψιλαρύγγια φαγητά καθώς και οι παιδικές φωνές που κατακλύζουν την πλατεία –ένα καλό σημάδι για μέλλον ,τα πάρα πολλά παιδιά που υπήρχαν φέτος σου ανεβάζουν την διάθεση.
 Μετά οι θρησκευτικές γιορτές και τα πανηγύρια προσθέτουν αναμφισβήτητα ψυχική ευχαρίστηση .Φέτος για διαφόρους λόγους ,δεν πραγματοποιήθηκαν τα «ΠΕΤΡΟΛΕΚΕΙΑ» ,όπως τα προηγούμενα χρόνια ,τα οποία περιλαμβάνουν τοπικούς χορούς ,τραγούδια ,παιδικά παιχνίδια ,Καραγκιόζη ,αθλητικά ,θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π.
 Τα Καλοκαιρινά πανηγύρια του χωριού καλά επήγαν .Τόσο της Αγίας Παρασκευής ,όσο και της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ,το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες
Επίσης και οι θρησκευτικές γιορτές προσέφεραν στους πιστούς ψυχική ευφορία και αγαλλίαση .
Οι προσκυνητές από τα γύρω χωριά ήσαν αρκετοί και απόλαυσαν τις θείες λειτουργίες από τους καλούς ιερείς και τους καλικέλαδους ψάλτες.
 Αργότερα σε κάποιες ημερομηνίες έγιναν και ιδιωτικές λειτουργίες στα εκκλησάκια της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Ιωάννου. Αξίζει να σημειωθεί ο πλουτισμός της Αγίας Παρασκευής με πλειάδα ωραίων βυζαντινών εικόνων φιλοτεχνημένες από την δόκιμο αγιογράφο Χρυσάνθη Ροβάτσου- Γραμμένου εις μνήμην των κτητόρων του Ναού ,Δημητρίου Ροβάτσου και των γιων του . Τέλος είχαμε και κοινωνικά ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα όπως :
 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ : .Η Κατερίνα ,σύζυγος του Γιάννη Τραιφόρου του Παπα-Τάσου εγέννησε στην Αθήνα στις 17 ,Μαιου το δεύτερο παιδί τους ,αγόρι.Να τους ζήσει.
  Η Έλλη Κωνσταντοπούλου (εγγονή της Φούλας του Τζίμη )εγέννησε στην Πάτρα το δεύτερο κορίτσι .
 Η Κατερίνα σύζυγος του Ανδρέα Νικολόπουλου ,κόρη του Γιάννη Παπαγεωργίου (Μπαρμπαλιά) ,και της Μαγδαληνής εγέννησε στις 16 Ιουνίου στην Αθήνα το πρώτο τους παιδί –αγόρι .Να τους ζήσει.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ : .Η Μαρίνα Χατζηγρηγορίου ,κόρη του Κώστα Χατζηγρηγορίου και της Πίτσας Πριφτάκη ,πρώην δημάρχου και ο Ανδρέας Παπαγεωργίου του Δημήτρη και της Βάσως εβάπτισαν το πρώτο τους παιδί –αγόρι στο Χάρακα στις 30 Σεπτεμβρίου και το όνομα του νεοφώτιστου Δημήτρης .Το μυστήριο έγινε με κατάνυξη στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής παρουσία πολλών συγγενών και φίλων. Ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο ΝΟVELON του Κυπαρισσιού ,όπου επικράτησε κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες.
 .Η Βασιλική ,σύζυγος του Αναστασίου Εμμανουήλ ,εβάπτισαν το τρίτο τους αγόρι στις 23-8- 2015 ,στον Πειραιά. Νονός ο πατήρ Θεολόγος,και το όνομα του νεοφώτιστου ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.                                                                     ΓΑΜΟΙ Στις 5 του Σεπτέμβρη στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης έγιναν οι γάμοι του Κώστα Νικολαίδη του Φώτη και της Μαρίας (Μαστέχα) Μηχανολόγου ,μετά της εκλεκτής νέας Ειρήνης Αναστασιάδη ,ιδιωτικής υπαλλήλου ,κατοίκου Αθηνών .Ευχόμεθα Βίον Ανθόσπαρτον ,
  Στις 5 του Σεπτέμβρη στο παρεκκλήσιον του Αγίου Νικολάου στα Ισθμια Κορινθίας έγιναν οι γάμοι του Ηλία Παπαγεωργίου του Ιωάννου (Μπαρμπα Λια) και της Μαγδαληνής ,επιχειρηματία,μετά της εκλεκτής νέας από την Αθήνα Δήμητρας Λίτσα καθηγήτριας φιλολογίας. Ε υχόμεθα Βίον Ανθόσπαρτον.
 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Και κατά την φετινή εκπαιδευτική χρονιά τα κατωτέρω Χαρακιωτόπουλα «παρεβίασαν»τις πόρτες των Α.Ε.Ι. Η.Παρακευή Ανδρομιδά ,εγγονή του Τάσου και της Καλλιόπης Μανίκη επέτυχε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Ο.Μιχάλης Κόκκορης του Τάσου Κόκκορη (εγγονός του Μιχάλη Μαυρομίχαλου) επέτυχε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)τμήμα Πληροφορικής. Ο.Σπύρος Βέζος,γιος του Πατέρα-Χαράλαμπου επέτυχε στο ΤΕΙ Πάτρας Τμήμα Δικοίκησης Επιχειρήσεων  Ευχόμεθα σε όλους Καλή Πρόοδο.
 ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Εφέτος το Καλοκαίρι επισκέπτηκαν το χωριό οι κατωτέρω ομογενείς. 1) Ο Λούης Πετρολέκας (του Σολωμού) μετά της συζύγου του από Καναδά. 2) Ο Νίκος Πετρολέκας (του Σολωμού) από Καναδά. 3) Ο Μίμης Παπαγεωργίου από Αμερική (Γκιόζης) μετά της συζύγου του 4) Η Γιώτα κόρη του Νίκου Πετρολέκα(Σπυροτσιβίλη) και της Πετρούλας από Αυστραλία 5) Η Κούλα του Σταμάτη Ροβάτσου από Καναδά. Δυστυχώς είχαμε και δυσάρεστα:


9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1900 ... για τους αποδημούντες εν Ρουμανία ΧΑΡΑΚΙΩΤΕΣ


                                                     
  •  Προχθές η Α.Β.Υ. Πρίγκιπας Νικόλαος –μεταβαίνων με ατμόπλοιο στην Ρωσία –διερχόμενος από την Κωσταντινούπολη με άκραν μυστικότητα και με το ψευδώνυμο Λεβίδης με φαιάν ενδυμασίαν και μαύρον πηλόν επισκέφθηκε την Αγια –Σοφιά.
  • Στην Αλβανία θρησκευτικά πάθη Χριστιανών –μουσουλμάνων δημιούργησαν δεινότατη κρίσην.Ο προσηλυτισμός υπέρ της αυτονομίας της Αλβανίας επιτείνεται σε όλη την Ήπειρο.
  •  Το Σεπτέμβρη ξεκινούν τα έργα διάνοιξης της Λεωφόρου Συγγρού – η άγουσα στην παραλία του Φαλήρου.Εργο που θα εξωραίσει την πόλη και θα προσδώσει σε αυτήν όψη ευρωπαικής μεγαλουπόλεως.
  •  Και στην Κρεμαστή ο Δήμαρχος Ζάρακα συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο.
 Το Δημοτικον Συμβούλιον Ζάρακας Συγκείμενον από τον πρόεδρον αυτού Ιωάννην Γραμματικάκη και τα κάτωθε παρόντα μέλη. Συνελθόν σήμερον την ενάτην Ιουλίου του έτους 1900 εν Κρεμαστή και εν τω Δημαρχικώ καταστήματι παρουσία και του Δημάρχου Ζάρακα κ.Γεωργίου Γραμματικάκη,αναγγείλοντος εις το Σώμα ,ότι οι εν Βουκουρεστίω της Ρουμανίας αποδημούντες συνδημόται ημών και κάτοικοι του χωρίου Χάρακας απέστειλαν τα εξής αφιερώματα εις τον ιερόν ναόν «Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος» της περιφέρειας Χάρακος ,ήτοι ο Δημήτριος Θ.Ροβάτσος δύο πολυελαίους αξίας δραχμ.550 ο Παύλος Π.Χελιώτης ένα κώδωνα αξίας δραχμ.525 ,ο Γεώργιος Αγγ.Γαβρίλης ,κατεσκεύασε τα στασίδια του ναού αυτού εν αναλογείον (Κανοναρχον)και εν μανουαλιον άπαντα αξίας δραχμών 300 και ο Θεόδωρος Π.Χελιώτης τέσσερας κανδήλας αξιας δραχμών 80. 
 Και επειδή η πράξις των ανωτέρω δωρητών είναι υπερτέρα παντός επαίνου ,δείγμα φιλοπατρίας και διακαούς πόθου προς επάνοδον εις αυτήν ,προτείνει ,όπως το Συμβούλιον εκφράσει τα συγχαρητήρια αυτού προς τους ανωτέρω κυρίους δια τα ευγενή,πατριωτικά και φιλόθρησκα αισθήματα αυτών. 
 Το Σώμα ακουσαν την ευχάριστον ταύτην αγγελίαν αποφαίνεται ομοφώνως. 
 Να εκφρασθώσι προς τους κυρίους κ.Δημήτριον Θεοδ.Ροβάτσον , Παύλον Π.Χελιώτην, Γεώργιον Αγγελ.Γαβρίλη και Θεόδωρον Π.Χελιώτην κατοίκους Χάρακα και ήδη διαμένοντες εν Βουκουρεστίου της Ρουμανίας τα συγχαρητήρια αυτού δια την ένθερμον φιλοπατρίαν των και την παντός επαίνου ,υπερτέραν φιλόθρησκον πράξιν των ,ευχόμενον αυτοίς την εκπλήρωσιν του διαπιστούμενου διακαούς προς επάνοδον εις την γενέτειράν αυτών γην πόθου των.
 Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα εις μίαν των εν Αθήναις εφημερίδων να αποσταλεί αντίγραφον του παρόντος προς ένα εκαστον των ανωτέρω κ.κ. δωρητών.
 Εγένετο εν Κρεμαστή αυθημερόν.
 Ο Πρόεδρος Ι.Γραμματικάκης 
 Τα μέλη Π.Μπίρας ,Ιωάννης Κομπόγιωργας,Ιωάννης Λάβας,Θεόδωρος Ιωάννου Σοφός ,Θεόδωρος Γραμματικάκης ,Γεώργιος Μ.Γραμματικάκης ,Αναστάσιος Παπαγεωργίου , Γεώργ.Γεωργαντώνης ,Παν.Κ.Καμαρινός


τι μας απέμεινε ... να μοιραστούμε ;


       το  βαρκάκι  -  τόφτιαχνα  στα  παιδικά  μου  χρόνια
       με  τσιγαρόχαρτο  απο το πακέτο  του  παππού...
       τόβανα  σε  μια  '' κορύτα ''  ...... και  ταξίδευα   κι' εγώ  
        Σήμερα  σπάνια  βέβαια -  αλλά  στα   Ζόρια
        ξαναμπαίνω..................


στην  εξουσία  των  κήπων - αντιπροτείνω..
τα  πεσμένα  φύλλα του φθινοπώρου

στην  εξουσία  των ήχων - ψιθυρίζω
τις  δυνατότητες  της  σιωπής

στην  εξουσία  του θανάτου - μιλώ
για την αέναη  ανανέωση της  ζωής

η καμπύλη  μέρα
με νουθετεί κάθε  πρωί
με το εφήμερο  του  σκότους

Δημήτρης  Δασκαλόπουλος


       

Μνημόνιο για τον ΜαλέαΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση – Αναθεώρηση – Εξειδίκευση ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

 Κύριοι, όπως γνωρίζετε, πρόσφατα τέθηκε προς διαβούλευση η εν θέματι Μελέτη, η οποία αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογής του Περιφερειακού Πλαισίου Πελοποννήσου, που θεσμοθετήθηκε το 2003 (ΦΕΚ 1485/Β/2003).
 Στη συγκεκριμένη Μελέτη καθορίζονται στρατηγικές επιλογές προτεραιότητας για την εξωστρεφή ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ, παράλληλα, εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Μετά από μια κατ’ αρχήν προσέγγιση του αναπτυξιακού μοντέλου που προτείνεται για την Π.Ε. Λακωνίας, και κυρίως για τη χερσόνησο του Μαλέα (Δημοτικές Ενότητες Ζάρακα, Μονεμβάσιας, Βοιών), καταθέτω συνοπτικά τις απόψεις μου, στο πλαίσιο μιας παρέμβασης με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευαίσθητης αυτής περιοχής, θεωρώντας την εν θέματι Μελέτη, κυριολεκτικά, την τελευταία ευκαιρία της.
 Η παρούσα παρέμβαση μπορεί να αναλυθεί σε 3 θεματικούς άξονες: Συγκοινωνιακές Υποδομές, Ενέργεια και Τοπίο, προσδοκώντας να αποτελέσει αρχή διαλόγου απόψεων, προτάσεων και, κυρίως, επιλογών και αποφάσεων της τοπικής κοινωνίας και των φορέων.

 Α. Συγκοινωνιακές Υποδομές 

 Στη Μελέτη προτείνεται ως βασικός χερσαίος άξονας εθνικής εμβέλειας η οδός Τρίπολη – Σπάρτη – Μολάοι – Νεάπολη (μέσω Παπαδιανίκων – Δαιμονιάς – Ελίκας), τροποποιώντας το υφιστάμενο Περιφερειακό Πλαίσιο που, αντίστοιχα, προτείνει Σπάρτη – Μολάοι – Μονεμβάσια – Νεάπολη. Άποψή μου είναι ότι η αφαίρεση της Μονεμβάσιας από τον ανωτέρω άξονα μπορεί να είναι μια θετική, στρατηγική επιλογή, με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως της κήρυξης της Καστροπολιτείας της Μονεμβάσιας ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και της θεσμοθέτησης της Χερσονήσου Μαλέα (Ζάρακας έως Καβομαλιάς) ως Εθνικό Πάρκο και Τοπίο Εθνικής Αξίας.

  Σε συνέχεια της παραπάνω παρατήρησης, κατ’ αρχήν προς θετική κατεύθυνση εκτιμώ ότι κινείται η πρόταση της Μελέτης περί δημιουργίας του Ανατολικού Άξονα Πελοποννήσου (ο οποίος μεταξύ άλλων συνδέει Λεωνίδιο – Κυπαρίσσι – Χάρακα – Γέρακα – Μονεμβάσια).
Επισημαίνω, ωστόσο, ότι στη χάραξη αυτής της οδού θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η διάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυρίως στην περιοχή του Ζάρακα, καθότι, ειδικά εκεί, η σχεδιαζόμενη οδός θα διασχίζει 13 Παραδοσιακούς Οικισμούς, δύο περιοχές του δικτύου Natura 2000 (μία Ε.Ζ.Δ. και μία Ζ.Ε.Π.) και ένα (προτεινόμενο) Τοπίο Εθνικής Αξίας.
Τέλος, εκτιμώ ότι ο άξονας αυτός θα πρέπει να επεκταθεί έως τη Νεάπολη.

  Αρνητική εντύπωση μου προξένησε η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για το λιμάνι της Νεάπολης.
 Εκτιμώ ότι είναι η απαραίτητη η μεταφορά του λιμανιού από τη Νεάπολη στην περιοχή του Παλαιοκάστρου, με παράλληλη χάραξη Περιφερειακής Οδού που θα παρακάμπτει τη Νεάπολη, καθώς και μετατροπή του υφιστάμενου λιμένα σε χώρο υποδοχής σκαφών αναψυχής – υδατοδρόμιο. Επισημαίνω ότι αν τα παραπάνω δε συμβούν, είναι αδύνατος ο σχεδιασμός της Νεάπολης ως μία σύγχρονη και βιώσιμη πόλη, φιλική σε κατοίκους και επισκέπτες, ειδικά της παραλιακής της ζώνης.

 Σε ορθή κατεύθυνση εκτιμώ ότι κινείται η προώθηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Νεάπολης με τις Κυκλάδες, ως ένα αναπτυξιακό άστρο ιδιαίτερα ελπιδοφόρο.

 Β. Ενέργεια 

Εισαγωγικά, αναφέρω ότι, σύμφωνα με την εν θέματι Μελέτη, στην Π.Ε. Λακωνίας έχει εγκριθεί η χωροθέτηση 20 αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 430 MW (στοιχεία 2010), η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων τοποθετείται στη χερσόνησο του Μαλέα (υπενθυμίζω Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας σύμφωνα με το ισχύον ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ).
 Στις Προτάσεις Ανάδρασης προς το υπερκείμενο ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, η εν θέματι Μελέτη περιλαμβάνει:
 - Tη μείωση της έντασης των ανεμογεννητριών σε Ο.Τ.Α. με σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές
 - Την εξειδίκευση, μετά από μελέτη, των κανόνων χωροθέτησης ανεμογεννητριών σε ζώνες τοπίων διεθνούς σημασίας
 - Τη διερεύνηση επέκτασης εφαρμογής του χαμηλού ποσοστού (4%) κάλυψης από αιολικά πάρκα σε όλες τις περιοχές με ιδιαίτερο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα που έχουν ή μπορεί να αποκτήσουν υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης. (Αυτή τη στιγμή το χαμηλό ποσοστό ισχύει μόνο για τη Δ.Ε. Μονεμβάσιας.)
- Τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης ενός Ο.Τ.Α. από αιολικά πάρκα, κατόπιν αφαίρεσης των περιοχών αποκλεισμού και ασυμβατότητας από τη συνολική του επιφάνεια.
 Εκτιμώ ότι, ενώ οι ανωτέρω προτάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, στην πράξη ακυρώνονται. Κι αυτό γιατί η χερσόνησος του Μαλέα, παρότι διαθέτει 4 περιοχές του δικτύου Natura 2000 (2 Ε.Ζ.Δ. και 2 Ζ.Ε.Π.), 3 Καταφύγια Αγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ). 1 προτεινόμενο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, 13 θεσμοθετημένους Παραδοσιακούς Οικισμούς (και πολλούς περισσότερους με προϋποθέσεις να χαρακτηριστούν Παραδοσιακοί), 1 Προτεινόμενο Εθνικό Πάρκο και 1 Προτεινόμενο Τοπίο Εθνικής Εμβέλειας (εν τμήματι Διεθνούς), οι σχετικές ζώνες αποκλεισμού και ασυμβατότητας δεν έχουν ακόμα καθορισθεί.
Και προφανώς, αν αυτό γίνει μετά την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων, η περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι μη αναστρέψιμες.
Κατά συνέπεια, προτείνω: Για τις περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό και, ταυτόχρονα, σημαντικό πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα, να αποτελεί αυστηρή προϋπόθεση για την οποιαδήποτε εγκατάσταση αιολικών πάρκων, η σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, η οποία θα καθορίζει τεκμηριωμένα τις ζώνες αποκλεισμού και ασυμβατότητας.

 Γ. Τοπίο

 Σε ό,τι αφορά την παράμετρο του Τοπίου, η εν θέματι Μελέτη διαιρεί τη χερσόνησο του Μαλέα σε δύο Ενότητες: Ζώνη Τοπίου 8 (Μονεμβάσια – Ελαφόνησος – Ακρωτήριο Μαλέα) και Ζώνη Τοπίου 14 (Νότια Κυνουρία – Ζάρακας).
 Κατ’ αρχάς, η ένταξη του τοπίου του Ζάρακα στην Κυνουρία με βρίσκει κάθετα αντίθετο.
 Κι αυτό γιατί, θεωρώ ότι το σύνολο της χερσονήσου του Μαλέα, από το Ζάρακα ως το Καβομαλιά, παρουσιάζει ενιαία και ομοειδή χαρακτηριστικά, τόσο τοπιολογικά, όσο και περιβαλλοντικά, ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά και διοικητικά.
 Επί τούτου, καλώ το Δήμο σε άμεση, τεκμηριωμένη παρέμβαση.
Κατά τα υπόλοιπα, η Μελέτη, υιοθετώντας την πρότασή μου για το χαρακτηρισμό της χερσονήσου του Μαλέα ως Περιφερειακό Πάρκο, καθώς και πρόταση Διεθνούς Συμποσίου για ανάδειξη του ακρωτηρίου Μαλέα ως Τοπίο Διεθνούς Αξίας, προτείνει τη θεσμοθέτηση όλου του ορεινού όγκου της χερσονήσου του Μαλέα ως Προστατευόμενο Τοπίο Εθνικής Αξίας (με πρόσθετη διερεύνηση για Διεθνή Αξία).
 Επ’ αυτού, θέτω υπ’ όψιν σας δύο Σενάρια:
 - 1ο Σενάριο (Ήπιο): Η Καστροπολιτεία της Μονεμβάσιας κηρύσσεται ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ο ορεινός όγκος της χερσονήσου του Μαλέα χαρακτηρίζεται ως Προστατευόμενο Τοπίο Εθνικής Αξίας.
 - 2ο Σενάριο (Δυναμικό): H χερσόνησος του Μαλέα κηρύσσεται εν συνόλω ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

ΝΕΑ .... Χαρακιώτικα


 Επιτέλους πέρασαν οι σκοτεινές και δύσκολες μέρες του φετινού Χειμώνα ,που η ερημιά και η μοναξιά των ελάχιστων κατοίκων δεν είχε μέχρι τώρα προηγούμενο για το χωριό και τους «ακρίτες»του Χειμώνα .
 Ολιγα διαλείμματα της μονοτονιας οι θρησκευτικές γιορτές ,όπως των Χριστουγέννων ,όπου ενώπιον ολίγων Χαρακιωτών εγινε η θεία Λειτουργία από τον άξιο εφημέριο Κυπαρισσιού πατερ Χαράλαμπο.
 Μετά ήλθε η γιορτή των Τριών Ιεραρχών όπου η θεία Λειτουργία τελέστηκε ιερουργόντος του πατρός Γερασίμου και του πατρός Πατερ Χαραλαμπου .
Ο Σύλλογος λόγω καιρικών αλλά και δυσμενων ειδικών συνθηκών δεν μπόρεσε να οργανώσει την προσκυνηματική εκδρομή όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
Πάντως ανήμερα το βράδυ έγινε γλεντάκι στο μαγαζί του Νίκου (Καρανάσου) παρά τον λιγοστό κόσμο.
 Άλλο διάλειμμα στην μονοτονία ήταν το Άγιον Πάσχα ,όπου οι προσκυνητές ήταν περισσότεροι και παρακολούθησαν με κατάνυξη όλες τις ακολουθίες της μεγάλης εβδομάδας (Νυμφίο,ιερό ευχέλαιο,Δώδεκα Ευαγγέλια ,Επιτάφιο,και φυσικά την Αγία Ανάσταση) και μετά τους συνήθεις αλληλοασπασμούς έτρεξαν για την μαγειρίτσα ,την συκωταριά κ.λ.π. Πασχαλιάτικα.
 Ώσπου εφθάσαμε στην γιορτή του Πολιούχου του χωριού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Καιρός Ανοιξιάτικος ,φυσικό περιβάλλον πανέμορφο ,θρησκευτική κατάνυξη μεγάλη από την θεία Λειτουργία που τελέστηκε με μεγαλοπρέπεια Ιερουργούντος του πατρός Γερασίμου μαζί με τους εφημέριους Νιάτων και Κυπαρισσιού Πατερ Κυριάκο και Πατερ Χαράλαμπο αντίστοιχα.
 Η αρτοκλασία και η περιφορά της εικόνας του Αγίου γύρω από τον Ναό μέσα στην πρασινάδα και τα αγριολούλουδα ,προκαλεί ιδιαίτερη κατάνυξη και ευχάριστη συγκίνηση.


 Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας το καθιερωμένο μεζεδάκι από τον Σύλλογο (ψωμάκι,τυράκι,κρασί) και ποικιλία γλυκισμάτων από διάφορους ιδιώτες και κυρίως από τους Σπετσιώτες προσκυνητές , οι οποίοι εφέτος ήταν αρκετοί με πρώτο το Δήμαρχο Σπετσιωτών κ.Παναγιώτη Λυράκη καθώς και τον Πρόεδρο Ένωσης Σπετσιωτών κ.Κωσταντίνο Κουλαλόγλου. Ανήμερα το βράδυ έγινε ωραίο γλέντι στην Πλατεία του χωριού με πολύ κέφι και χορό.
 Να αναφερθούμε και στον Σύλλογο Χαρακιωτών.
 Κατά τις τελευταίες Αρχαιρεσίες εξελέγη νέο Δ.Σ. (η μέχρι τότε ικανότατη πρόεδρος κα Χρυσάνθη Ροβάτσου Γραμμένου παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους) το οποίο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως κατωτέρω: Δημήτριος Ν.Ξαστερούλης Πρόεδρος Παντελής Α.Πριφτάκης Αντιπρόεδρος Ιωάννης Θ.Πετρολέκας Γεν.Γραμματέας Ιωάννης Ανδρ.Πετρολέκας Ταμίας Αναστάσιος Εμμανουήλ Μέλος Δημήτριος Μπακαούκας Μέλος Στέλλα Γ.Παπαγεωργίου Μέλος


Χαρακιώτικη μαγκιά !!!!!
     1951 . ΠΑΛΙΑ  ΚΟΚΚΙΝΙΑ .. στην  υπόγεια  ταβέρνα  του Μεθενίτη
     παληκαρόπουλα   20-χρονα   μπακαλόγατοι  όλοι..
     τσιγαρλίκι - γραβάτα - μουστακάκι - και  πολλή  μαγκιά ....
     όσο  για την ρετσίνα  απο τα Μεσόγαια - επουλώνει  πληγές ..
               ..............................................
      ΚΟΣΜΑΣ του καράβη - ΣΠΥΡΟΣ  του μπλέτα - ΣΩΤΗΡΗΣ  του κουτσογιώργη -
      ΓΙΩΡΓΟΣ  του κοτσιφιφλή - ΘΟΔΩΡΟΣ  του καράβη - ΓΙΑΝΝΗΣ  του μπλέτα
                                              

18 Μάη .. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΖΑΡΑΚΑ   στην  Ρειχιά
στο '' Καλογέρι'' και στην '' Πλατιαλεκάνα''
     στον   Αγιάννη - στο  Καλογέρι  -  Πρωτομαγιά  2015
     οι  Λάκκες  ... χορταριασμένες - λίγα  τετραγωνικά  η κάθε  μιά
     Απομεινάρια  Λαικών  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ   ΜΝΗΜΕΙΩΝ
     μόχθου  και αγώνα  επιβίωσης  των  αγροτών.
     Τότε  που η φύση  ήταν  απολύτως  ταξική....
     όργωμα - σκάλισμα - βοτάνισμα - θέρισμα - αλώνισμα  ....
     στο  τέλος  η ανταμοιβή ..  1 οκά  στάρι  ανα  μεροκάματο..
     για  τους  πρωτευουσιάνους  διευκρινίζουμε  ότι,....
     τούτες  οι  πεζούλες  ανήκαν  σε  6-7 τσιφλικάδες  Χαρακιώτες  !!!
     οι  κολήγοι  είχαν  κάτι  πεζουλάκια - εκει διπλα  στην πλαγιά  στα  '' Πηγάδια΄΄
      απο  την '' πλατιαλεκάνα''  αγνάντιο  το Μυρτώο  η παραπόλα  το  σπίτι  του Jerome
      απο αυτο  το μέρος  και φτερά  να μην  έχεις  ..... '' πετάς ''
      (απο  παρακείμενο στανοτόπι του πατέρα  μου - ο ορίζοντας των παδικών μου χρόνων )


                                                                                                            φωτο - ΚΩΣΤΑΣ  ΦΙΦΛΗΣ 
 
   

ΖΑΡΑΚΑΣ ... αυτός ο τόπος ο μικρός .. ο ΜέγαςΤρεις οι αφορμές γι’ αυτό το χαλαρό κείμενο.
Μια «ξέμπαρκη», απίθανη φωτογραφία Ζαρακίτικου τοπίου στο διαδίκτυο,
η πρόσφατη Διεθνής συνάντηση «Πολιτιστικά Τοπία σε περιοχές Natura 2000» που διοργανώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς
και ο αυτοβιογραφικός στίχος «Γεννήθηκα στο Ζάρακα / Δευτέρα μεσημέρι / γιατρός δεν με ξεπέταξε / μα μιας μαμμής το χέρι».
 Ο Ζάρακας βρίσκεται στην καρδιά του Πάρνωνα, ανάμεσα Τσακωνιά και Μονεμβασιά και αγκαλιά του οι απόκρημνες παραλίες του Μυρτώου Πελάγους.
Τέως Δήμος, από τους πρώτους πανελλαδικά σε έκταση, και από τους μικρότερους σε πληθυσμό – 1500 κάτοικοι διασκορπισμένοι σε 14 χωριά.
 Τόπος ορεινός, απομονωμένος, σαν από ραψωδία του Ρίτσου βγαλμένος: “Δίχως ποτάμια, χωρίς πηγές / μονάχα λίγες στέρνες / άδειες κι’ αυτές...”.
 Σε αυτόν τον τόπο η ανάπτυξη ήλθε πολύ αργά… Τα τελευταία χρόνια…
Ο τροχός το 1960, το ρεύμα το 1980 (γι’ αυτό έχει πολιτισμό που «δεν σβήνει όταν κόβεται το ρεύμα…»), το 1990 πήρε σειρά το τηλέφωνο, και στο κατώφλι του 21ου αιώνα το νερό (μεταξύ μας πριν 2-3 χρόνια…).
Τόπος πολιτικά δεδομένος για κάποιους, για άλλους συντηρητικός και ακατάδεκτος, πάντα ριγμένος. Είναι λίγα, βλέπεις, τα κουκιά… Αμελητέα…
Τόπος τσοπαναραίων, για τους καμπίσιους νότιους συνδημότες…
 Άγνωστος για τους πρωτευουσιάνους του νομού...
 Δυο λόγια τώρα για την «προίκα» αυτού του τόπου, μήπως και ενδιαφερθεί κανείς (σα ρομαντικός «εραστής» καλύτερα, ή έστω σαν τυπικός «σύζυγος»):  Φυσικό Περιβάλλον: Μοναδικής αξίας οικοσύστημα, σπουδαία βιοποικιλότητα, υψηλής αισθητικής αξίας τοπίο, 13 θεσμοθετημένοι Παραδοσιακοί Οικισμοί – Καταφύγια Άγριας Ζωής, υγρότοποι κλπ.
 Όλος, σχεδόν, ο Ζάρακας (90% της έκτασής του) ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, που αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Περιλαμβάνει δε την ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ) GR2540001 των φυσικών ενδιαιτημάτων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας και την Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR2540007, καθιερωμένη για την προστασία της ορνιθοπανίδας.
Για την ευρύτερη περιοχή θα έπρεπε ήδη να έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και στη συνέχεια να έχει συσταθεί Φορέας Διαχείρισης για την προστασία και ανάδειξή της. (Σημειωτέον ότι πανελλαδικά έχουν συσταθεί 28 Φορείς Διαχείρισης, ενώ για το Ζάρακα δεν έχει καν προγραμματισθεί η εκπόνηση της Μελέτης!!!)
 Η αμέλεια και η αδιαφορία όλων έγινε εγκληματική όταν, με την ψήφιση του Ειδικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ευρύτερη περιοχή του Ζάρακα χαρακτηρίσθηκε ως Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας, με συνέπεια τον ορατό κίνδυνο να χωροθετηθούν έργα που θα επιφέρουν βλάβες στο περιβάλλον, μη αναστρέψιμες (να ’ναι καλά το ΣΤΕ και κάποιοι «γραφικοί» εραστές των ορέων…).
 Κι όμως, από του έτους 2000 είχαμε κρούσει το κώδωνα στην Διημερίδα του ΤΕΕ «Ο ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος στο Ζάρακα», σε σχετική εισήγησή μας για το αειφορικό, αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής και ενώ, με έντονη διαμαρτυρία στο Νομάρχη, τον ενημερώναμε ότι στη σχετική Μελέτη του Οικολογικού Πάρκου του Πάρνωνα δεν είχε συμπεριληφθεί ο Ζάρακας!


  Πολιτιστικό Απόθεμα: Επίσης σπουδαίο και κυρίως διαχρονικό, ανιχνεύεται από τους προϊστορικούς – ιστορικούς – βυζαντινούς – μεταβυζαντινούς και νεώτερους χρόνους.
Η Ακρόπολη και η Αφροδίτη του Ζάρακα, το ιερό του Ασκληπιού, ο οικισμός της Παλαιόχωρας, το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας, πλήθος βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών και εντυπωσιακός αριθμός σπηλαίων διάσπαρτων στον ορεινό όγκο με παγκόσμια αξία τόσο αισθητική, όσο και παλαιοανθρωπολογική.
 Και όλα αυτά εγκαταλελειμμένα, στο περιθώριο, αφού όλοι οι προβολείς φωτίζουν την Καστροπολιτεία της ένδοξης Μονεμβασιάς.
 Αναρωτιέμαι μερικές φορές αν έχει δοθεί από σύστασης ελληνικού κράτους έστω και ένα ευρώ γι’ αυτά τα ταπεινά μνημεία…
 Θεωρείται πλέον κοινός τόπος ότι η τουριστική ανάπτυξη είναι βιώσιμη όταν διαχέεται και σε αυτούς τους θησαυρούς.
Ο υπερτοπικός πόλος («κράχτης») δημιουργεί τουριστικό προϊόν διέλευσης, ενώ η διάχυση δημιουργεί τουρισμό προορισμού και παραμονής.
 Σίγουρα, είναι αναπτυξιακά καταστροφικό για τη Λακωνία να δημιουργήσουμε δύο πολιτιστικούς φάρους παγκόσμιας εμβέλειας (Μονεμβάσια – Μυστράς) και να αφήσουμε τους υπόλοιπους πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς θησαυρούς αναξιοποίητους, στην εγκατάλειψη και την καταστροφή….
 Τέλος, μια μικρή αναφορά για το πόρισμα της συνάντησης που ανέφερα στο προοίμιο.
 Μιλώ για τη «Διακήρυξη της Στυμφαλίας – προς μία νέα πολιτική Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς».
 Γενικότερα, ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε στη συνάντηση επικεντρώθηκε στην αντίληψη που θεωρεί ενιαία τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά.
 Πρόκειται για στοιχεία που, ούτως η άλλως, συγκροτούν από κοινού μια αδιαίρετη πραγματικότητα, χαρακτηριστική έκφραση της οποίας αποτελεί το τοπίο.
 Το πόρισμα της εκδήλωσης, η «Διακήρυξη της Στυμφαλίας», συνοψίζει τις βασικές θέσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις που απαιτούνται για την προστασία και ανάδειξη του τοπίου στα κρίσιμα πεδία:
 - της γνώσης (επαρκής και αξιόπιστη πληροφόρηση)
 - της διαχείρισης (προστασία για βιώσιμη χρήση από την τοπική κοινωνία)
 - της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης (προγράμματα με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών)
 - της ενημέρωσης (κοινή διαχείριση μεταξύ τοπικών αρχών – χρηστών περιοχών Natura)
 - των πολιτικών (ενσωμάτωση πολιτιστικής κληρονομιάς στα σχέδια διαχείρισης) και
 - της χρηματοδότησης (σύνδεση υφιστάμενων προγραμμάτων με τα πεδία του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της περιφερειακής ανάπτυξης).
Εξάλλου, στη συνάντηση διαπιστώθηκαν και σοβαρές παραλείψεις εκ μέρους της πολιτείας:
 Αρχικά, η ελλειμματική χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για το περιβάλλον από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος.


 Π.χ. η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας του Τοπίου που υπογράφηκε το 2000 στη Φλωρεντία, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία το 2010 και ενώ, σημειωτέον, είχαν προηγηθεί η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Αρμενία, η Κύπρος η Μολδαβία, η Τουρκία και η ΠΓΔΜ!
Αλλά και στον τομέα της χρηματοδότησης παρατηρούνται σοβαρά ελλείμματα σχετικά με τον περιβαλλοντικό τομέα.
Το γνωστό Πράσινο Ταμείο έχει, δυστυχώς, μεταλλαχθεί σε μηχανισμό για την κάλυψη αναγκών του Μνημονίου και, ως εκ τούτου, δεν συμβάλλει παρά ελάχιστα (σε σχέση με τα έσοδά του και το μέγεθος των αναγκών) στην υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος για το οποίο υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε…
 Κλείνοντας τούτο το σημείωμα συνοψίζω:


Προχθές εόρταζε το εξωκλήσιον ............

                                  ΖΑΡΑΚΟΣ  ΡΗΧΕΑ 10 Μαιου  (ανταποκριτού μας) 

 Προχθές την 8 δηλ.Μαιου εόρταζε το ξωκκλήσιον του χωρίου Χάρακος ο Άγιος Ιωάννης όπου και κατά τα προηγούμενα έτη και εφέτος ήλθον πλήθος προσκυνητών εκ Σπετσών ,Κυπαρισσίου ,Χάρακος ,Ρηχέας ,Γέρακος ,Κρεμαστής και άλλων χωρίων.
Τρεις ιερείς έλαβον μέρος και ετέλεσαν την ιεράν μυσταγωγίαν ,ο αιδ.κ.Ν.Τραιφόρος εφημέριος εν τη εκκλησία Σπετσών ο Ευαγγελισμός , ο αιδ.κ.Κ.Π.Γεωργακόπουλος εφημέριος Κυπαρισσίου και αιδ.Ν.Παπαγεωργίου Χάρακος εν μεγάλη κατάνυξει ετελέσθη όλη η ακολουθία χάρις εις τους ιερείς Τραιφόρον και Γεωργακόπουλον οίτινες απήγγειλαν κατανυκτικώτατα τα διάφορα εκκλησιαστικά τροπάρια και λοιπάς ευχάς.
Τόσον ευχαριστήθηκαν όλοι οι προσκυνηταί από τους ιερείς Τραιφόρον και Γεωργακόπουλον ώστε άπαντες παρέμειναν εις την εκκλησία μέχρι της ώρας καθ’ην ανεγνώσθη η απόλυσις.
Τοιούτοι ιερείς τιμώσι πολύ τον κλήρον. 
 Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας εκήρυξε τον λόγον του Θεού ο ιερεύς Ηλίας Πετρολέκας ,όστις προ ετών έχασε την όρασίν του ,δυστύχημα μέγα δι αυτόν και δια το χωρίον Χάρακα ,διότι δεν δύναται να ιεροπράξει.
Εξήγησε τόσον λαμπρά τον λόγον του Θεού ώστε ενόμιζε τις ότι ο ιερεύς ούτος είναι εκ των πολύ πεπαιδευμένων αν και μόνον απολυτήριον δημοτικού σχολείου έχει.
Οι ακούσαντες όμως την εξήγησιν εβεβαίουν ότι θα είναι τελειόφοιτος Γυμνασίου. 
 Άξιοι συγχαρητηρίων είναι και ο κ.Δήμαρχος Α.Παπαμιχαλόπουλος και ο δημογραμμετεύς του κ.Δ.Παπαμιχαλόπουλος ,οίτινες ακούραστοι εφρόντισαν και ετακτοποίησαν άπαντα τα του Ιερού Ναού εν τέλει πωλήσαντες τα διάφορα αφιερώματα και παραδώσαντες τα χρήματα εις τους επιτρόπους εν τάξει. 


η μαγκούρα σε πρώτο πλάνο .......
                               Δεκαετία   60   στου  ναύαρχου   το  μαγαζί  .......
                               η  μαγκούρα  και το καπέλο  σε  πρώτο  πλάνο
                               όλοι  χαμογελούν  στο  ΄΄ πουλάκι ΄΄- εκτός  απο τον καμαρωτό  επισκέπτη
                               Μιχάλης  τσουγκός  - Διαμαντής  κοκοσίνης  -  Μήτρος  ο τσαγκάρης
                               Παναγιοκοσμάς  και ο  παπα- Γιώργης....  όλοι  απόντες
το χωριό του παππού μου .....

Ο Χαρακας, το ομορφο χωριο του παππου μου,
  με την εκκλησια του, τα σπιτακια του, εναν ανεμομυλο 
 και ενα τρακτερ με ενα φορτηγακι και ενα μαντρι με προβατακια.
                             Αγγελος  Πετρολεκας.ο Αγγελος  είναι  7  χρόνων  και είναι  γιος  του  σπύρου  και της  Λίας
εγγονάκι  του μπάρμπα -σταμάτη (του σπυροτσιβίλη )  & της  καλλιρόης.ΧΑΡΑΚΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Χειμωνιάτικα         Τη Χειμωνιάτικη ζωή στον Χάρακα .όλοι τη γνωρίζουμε ,είτε εξαιτίας πείρας
         είτε εξ ακοής ,με κύριο χαρακτηριστικό την μεγάλη «ερημιά».
         Όμως τη φετινή χρονιά η ερημιά από ανθρώπους ,ξεπέρασε κάθε προηγούμενη.
         Οι άνθρωποι μετριούνταν στα δάχτυλα των χεριών και αυτοί οι ολίγοι που υπήρχαν
         έμεναν κλεισμένοι στα σπίτια τους.
         Πάντως να μην είμαστε τελείως απαισιόδοξοι γιατί υπάρχουν και χειρότερα.
         Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη ολίγοι νέοι οι οποίοι κρατούν ζωντανό το χωριό ,
         με τη συμβολή και του μαγαζιού του Νίκου ,που μένει ανοιχτό έστω και
         μόνο τα Σαββατοκύριακα.
         Ας αφήσουμε τη γκρίνια και ας αναφέρουμε πιο ευχάριστα γεγονότα ,τα παρακάτω:

         Παρά τον κακό καιρό η εορτή των Τριών Ιεραρχών έγινε κανονικά .
         Το πρωί με τη Θεία Λειτουργία από τον Πατέρα Γεράσιμο και τον Πατέρα Χαράλαμπο 
         παρουσία 40-50 πιστών από το χωριό ,τα γύρω χωριά και ολίγων από την Αθήνα –Πειραιά
         διότι δεν οργανώθηκε από τον Σύλλογο προσκυνηματική εκδρομή ,όπως τα προηγούμενα 
         χρόνια ,γιατί ήταν πολύ λίγοι οι επιθυμούντες και ήταν ασύμφορο να ενοικιασθεί πούλμαν.
         Το βράδυ έγινε ένα μικρό γλεντάκι στο μαγαζί του Καρανάσου κι έτσι δεν χάθηκε η παράδοση 
         που κάθε γιορτή θέλει και λίγη διασκέδαση.

         Εφέτος είχαμε και χειμωνιάτικες εκλογές .Ετσι αρκετοί συμπατριώτες ,έδωσαν το παρόν ,
         και πήρε το χωριό μια μικρή ευχάριστη «ανάσα» μέσα στο καταχείμωνο. 
         Αναφέρουμε ενημερωτικά τα αποτελέσματα των εκλογών:
         Εγγεγραμμένοι 372  ψηφίσαντες 131 . Έλαβαν : Ν.Δ. =46 , Σύριζα =29 , Πασοκ = 13 ,
         Λάος =10 , Χρυσή Αυγή=8  ,Κ.Κ.Ε.=6  ,Ποτάμι=4,  Ανεξ.Έλληνες = 4 , Ένωση Κεντρώων= 2
          Πράσινοι=1 , ΕΔΕΜ=1.

.         Άλλο γεγονός Χαρακιώτικου ενδιαφέροντος : 
          Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγουτων απανταχού Χαρακιωτών και η κοπή της
          Πρωτοχρονιάτικης πίτας που έγινε την 1η Φεβρουαρίου στα γραφεία του Συλλόγου .
         Μετά την ενημέρωση των πεπραγμένων από την πρόεδρο Χρυσάνθη Ροβάτσου
          και της ταμειακής κατάστασης από τον ταμία Ιωάννη Ανδρ.Πετρολέκα ,
          εξελέγη το Δ.Σ. ως κατωτέρω : 
          Εμμανουήλ Αναστάσιος  Μπακαούκας Δημήτριος   Ξαστερούλης Δημήτριος 
          Παπαγεωργίου Γ.Στέλλα    Πετρολέκας Ανδρ.Ιωάννης    Πετρολέκας Θεοδ.Ιωάννης  
          Πριφτάκης Λ.Παντελής

           Είχαμε όμως και πένθη : Στις 24 Ιανουαρίου απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Χάρακα 
           ο  Κωσταντίνος Τραιφόρος σε ηλικία 75 ετών .
           Ο Κώστας ήταν ένα από τα επτά παιδιά του μπαρμπα – Ηλία Τραιφόρου και της
           θεια –Λένης. (Μήτσος,Σωτήρης ,Κώστας , Ματίνα,Άννα ,Γιώτα, Παναγιώτης.) 
           Ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του πιστός «εργάτης» της Κτηνοτροφίας,όλα τα 
           χρόνια της ζωής του επέρασε στον Χάρακα και τον Χειμώνα στα χειμαδιά. ( Συκιά) 
           Υπήρξε ένας καλοκάγαθος Χαρακιώτης αφανής ,καλός οικογενειάρχης και αγαπητός σε όλους.
           Είχε παντρευτεί την Φωτεινή από τον Γέρακα με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά
           (Ελένη, Γιάννης, Ηλίας ,Παναγιώτης)
          Τα τελευταία τέσσερα χρόνια πάλεψε με την παλιαρρώστια της εποχής μας και νικήθηκε.
          Καλή ανάπαυση αγαπητέ Κώστα.

           Στις 4 Φεβρουαρίου 2015 απεβίωσε στον Πειραιά και κηδεύτηκε την επομένη στον Χάρακα
           σε ηλικία 79 ετών ο Δημήτρης Σπ.Πετρολέκας.
           Ήταν το τελευταίο παιδί από τα έξι παιδιά του μπαρμπα-Σπύρου Πετρολέκα (Τσιβίλη) 
           Κώστας,Νίκος, Σταμάτης, Άννα ,Γιώτα, Δημήτρης(Φρέσκος). 
           Από μικρός και αυτός όπως και τα άλλα παιδιά του χωριού, αναζήτησε το δρόμο
           προς αναζήτηση καλύτερης ζωής. Ήλθε στον Πειραιά ,εργάστηκε κυρίως ως 
           εμπορουπάλληλος,επί πολλά χρόνια αλλά πνεύμα ανήσυχο με ζωηρή ιδιοσυγκρασία ,με 
           αυτοπεποίθηση στον εαυτό του ξέφυγε από το υπαλληλήκι και εδημιούργησε δική του δουλειά –
           έμπορος τυριών- με επιτυχία και δημιουργώντας μια καλή οικονομική κατάσταση .
           Είχε παντρευτεί την Ματούλα Δερμάτη , από την Νεάπολη Λακωνίας με την οποία απέκτησαν
           δυο κόρες, την Γιώτα και την Χαρούλα ,που ζουν στον Πειραιά ,καλώς εγκατεστημένες.
           Ο Δημήτρης ,που οι πιο πολλοί πατριώτες τον ήξεραν με το εύηχο προσωνύμιο « Φρέσκος» ,
           υπήρξε αυθόρμητος τύπος ,κοινωνικός και γαλαντόμος πέντοτε ευδιάθετος και χαμογελαστός ,
           με άποψη και γνώμη επί όλων των θεμάτων που αφορούσαν το χωριό που πολύ αγαπούσε και  
           επισκεπτόταν ανελλιπώς. 
          Υπήρξε ένας καλός οικογενειάρχης και τον αξίωσε ο Θεός να δει και να χαρεί πολλά εγγόνια (7) 
          Οι οικείοι του , σύζυγος,παιδιά ,εγγόνια και δισέγγονα να έχουν την εξ ύψους παρηγορία .
           Καλό ταξίδι Δημήτρη.
              στις  8  Μάρτη  στο    ΔΑΣΟΣ   ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ   στην  εκκλησία   ΑΓΙΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
                στις  9.00    θα τελεστεί  40-ήμερο  Μνημόσυνο. 


                                Στις7 Φεβρουαρίου ,απεβίωσε στον Πειραιά (Αμφιάλη)
                                και κηδεύτηκε μετά 2 ημέρες στο κοιμητήρι του Σχιστού
                                η Σοφία (Φούλα) χήρα Γεωργίου Μανιάτη σε ηλικία 87 ετών. 
                                Η Φούλα ήταν το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά του 
                                 Δημήτρη (Τζίμη) Παπαγεωργίου (Σοφία,Μαρίκα,Θεόδωρος Γεωργία) .Πετώ να σε βρώ.......

1  Μάρτη  2015  στην  αυλή  μου ............


                                     https://www.youtube.com/watch?v=SgEFhG2Jpow
θυσίες στο ΑΙΓΑΙΟ ....               


            Ανακεφαλαιώνοντας:αντίσκηνο, υπνόσακος , μαγιώ ,μάσκα .
            Κάτι ξεχνάμε,Νικόλα.Νερό και φρούτα ,αρκούν.
            Ένα Σαββατοκύριακο μακριά από τον κόσμο που χαλάει τον κοσμο.
            Σε μια άγνωστη παραλία της Εύβοιας.
            Χωρίς άλλη σκέψη ,κατευθείαν βουτιά.Φυσάει ανατολικός και έχει σηκώσει κύμα.
            Αλλά τι πειράζει; Ο βυθός ,ένα κυματιστό λιβάδι.
            Βγάζεις το κεφάλι στην επιφάνεια να πάρεις μια ανάσα στα ανταριασμένα κύματα
            και ξανά στην ηρεμία της μηδενικής βαρύτητας.
            Στην ανεμελιά του βυθού.
            Ο Νικόλας μου γνλεφει να τον πλησιάσω.Κάτι εντόπισε.
            Η προέκταση του χεριού του στοχεύει σε ....Κάτι είναι σφηνωμένο σε έναν βράχο.
            Κάτι που δεν ανήκει στα θαλασσινά στοιχειά.
            Κάνουμε βουτιά κι ο Νικόλας ξεσφηνώνει από το βράχο.
            Ξαφνιάστηκα κι άνοιξα το στόμα μου.
            Μπήκε η θάλασσα μέσα μου και βγήκε με αλμυρά αόρατα δάκρυα.


σαν πας για πηγεμό ...... στα ΠΙΣΤΑΜΑΤΑ     
                             Αρχές   Γενάρη  2015 - Αλκυονίδες   μέρες  .....  μετά  τον  χιονιά
                             οι  μυγδαλιές  ανθισμένες -  οι κορυφογραμμές  μια  ζωγραφιά
                             και  η αγια- μαρίνα  απάγκιο .........
       
                    Πιστάματα  Μονεμβασίας με την ματιά του  π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ


ο ΧΑΡΑΚΑΣ χιονισμένος ......


 

το  χωριό  μας  παραμονή  και ανήμερα  τα ΦΩΤΑ   
φωτο - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ