το σημαντρό της ..... δεν κτυπά

                                       το  σημαντρό της  δεν κτυπά - δεν έχει  ψάλτη  ούτε  παπά ..Σχεδόν πουθενά ......

     
                                              Στην καταπράσινη   πλαγιά   αραδιασμένα
                                              συμμετρικά  φωτοβολταικά  πάνελ

                                               στην λοφογραμμή ανεμογεννήτριες  στην σειρά
                                       σαν παιδικά  φουρφούρια  η  σαν μακρινοί  εσταυρωμένοι

                                                      αυτή  είναι η νέα  ποίηση
                                          αν βέβαια κρύψεις  υπογείως  τα καλώδια
                                            να μην φαίνονται  -  σχεδόν πουθενά .