ο ΖΑΡΑΚΑΣ εν έτει 1836 & 1939

 


Παραθέτω στην συνέχεια δύο πίνακες από το βιβλίο
 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ του αρχιμανδρίτη
Γαλανόπουλου Μελέτιου υποδιευθυντή της Ριζαρείου
Εκκλησιαστικής Σχολής που κυκλοφόρησε το 1939.
 - Πίνακας με τους εφημέριους τις ενορίες και ενοριακούς
 ναούς της Μητροπόλεως Σπάρτης για την
 ευρύτερη περιοχή του Ζάρακα το 1939. 
- Πίνακας αντίστοιχος με τους Δήμους τα χωριά που τα απαρτίζουν
 την έδρα και το προσωπικό του δήμου κατά το έτος 1836.
 Κλείνοντας επισημαίνω μια αναφορά στο βιβλίο : 
 Κατά την κήρυξη της επανάστασης του 1821 Μητροπολίτης 
Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας ήταν σεβ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ.
Τότε η τουρκική διοίκηση της Πελοποννήσου διαισθανθείσα 
ότι παρεσκευάζετο επανάστασις προσεκάλεσε κατά
 φεβρουάριον του 1821 εις Τριπολιτσάν τους προκρίτους 
της Πελοποννήσου, μεταξύ αυτών και τον αρχιερέα 
Χρύσανθον, οι οποίοι και φυλακίστηκαν.
 Ο αρχιερέας Χρύσανθος απέθανε στις φυλακές ενώ
 οι επιζήσαντες απελευθερώθησαν με την
 άλωση της Τριπολιτσάς 23 Σεπτεμβρίου 1821.


 Δεν υπάρχουν σχόλια: