ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ εν ΜαλεώΤέθηκε σε Δημόσια διαβούλευση η Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων κατασκευής και λειτουργίας 3 ΑΣΠΗΕ στον Μαλέα.
Εγκατάσταση 33 Α/Ν με μεταλλικό πυλώνα 83m και διάμετρο πτερωτής 140m!! 
Η αναγκαία πράσινη ενεργειακή μετάβαση - η μη (εισέτι!!!) θεσμοθέτηση
 χρήσεων γής στον ορεινό όγκο και η απουσία της σωρευτικότητας 
στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθιστούν ’’αναγκαία’’ την μετοίκηση 
της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ εκ Αυλίδος – εν ΜΑΛΕΩ.
Δεν υπάρχουν σχόλια: