ΑΣΠΗΕ στον καβο- Μαλιά

 

Ενημερωτικά για τους φίλους  παραθέτω στοιχεία της ΜΠΕ 
 σχετικά με την εγκατάσταση  2  ΑΣΠΗΕ  στις θέσεις
 ΚΡΙΘΙΝΑ   και ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  στον κάβο-μαλιά.
Παρουσιάζονται γενικά στοιχεια του κάθε έργου και αντίστοιχος χάρτης.
Ειδικά για την ΑΣΠΗΕ στην θέση ΚΡΙΘΙΝΑ   φωτορεαλιστική 
απεικόνηση του μελετούμενου έργου και της ευρύτερης περιοχής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: