χερσόνησος Μαλέα ... και ο Καζαντζάκης

 


Παραθέτω στην συνέχεια ανακοίνωση δημόσιας διαβούλευσης
 εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μελέτης
 Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση
 αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στην θέση Αγία Κυριακή Δ.Ε Βοιών και Μονεμβασίας.
 Μια επισήμανση μόνο : ο ορεινός όγκος της χερσονήσου του
 Μαλέα έχει σπουδαίο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό αποτύπωμα
 γι’ αυτό είναι σημαντικό , σε οποιαδήποτε παρέμβαση 
πρέπει να αξιολογηθούν σωστά οι επιπτώσεις και κυρίως
 αυτές που πιθανόν να είναι μη αναστρέψιμες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: