Δημήτριος Ροβάτσος ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

 

Παραθέτουμε στην συνέχεια από τρείς ιστορικές πηγές - στοιχεία
 από την ζωή και το έργο του ευεργέτη του Χάρακα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΒΑΤΣΟΥ.
 1. Διδακτορική διατριβή έτους 2014 του Προκόπη Μανωλάκου με τίτλο: 
Λάκωνες ευεργέτες και δωρητές και η προσφορά τους στην εκπαίδευση
 και στον πολιτισμό.  Το χρονικό πλαίσιο της εργασίας προσδιορίζεται
 από την ελληνική επανάσταση του 1821 έως τις μέρες μας. 
Παραθέτουμε αποσπάσματα από την διατριβή με αναφορές
 στον χαρακιώτη ευεργέτη ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΡΟΒΑΤΣΟ.
 2. Τον Αναγκαστικό Νόμο του 1938 από τον αντιβασιλέα Παύλο 
και τον πρόεδρο Μεταξά επι τη βάσει του οποίου τα ετήσια 
εσοδα δια της από 17 οκτωβρίου 1916 διαθήκης ….διατίθενται
 δια την μισθοδοσία κοινοτικού ιατρού εν τη κοινότητι Χάρακος… 
3. Δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδος ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΛΙΜΗΡΑ 11 
οκτωβρίου 1931 όπου σύμφωνα με πρωτοβουλία της φιλοπροόδου 
ένώσεως χαρακιωτών συνεπικουρούντων εκκλησιαστικού
 και κοινοτικού συμβουλίου και επιτροπών κληροδοτήματος
 Πετρολέκα και σχολικής επιτροπής ετελέσθη μνημόσυνο 
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μεγάλου ευεργέτη 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΒΑΤΣΟΥ. 
Μετά την επιμνημόσυνον δέηση υπο του
 ιερέως Δημητρίου Πέππα , ο ιατρός κ.Πετρολέκας
 εξεφώνησε επιμνημόσυνο λόγο. (σ.π )Δεν υπάρχουν σχόλια: