σκορπια ... κι' ένα μάθημα ζωής

 
                     https://www.youtube.com/watch?list=RDXclEp9j0SAo&v=XclEp9j0SAo

Δεν υπάρχουν σχόλια: